Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-516-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas, Turid Synnøve; Åsgård, Torbjørn Einar

Serier : Nofima rapportserie 18/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det produseres 1,3 millioner tonn laks og omsettes 1,5 millioner tonn fôr årlig i Norge. Noe av energien og næringsstoffene fra fôret er ikke tilgjengelig for laksen, og ender opp i faeces. I tillegg ender energi og næringsstoff fra spillfôr (overfôring) som slam. Den totale mengden energi og fosfor i faeces og fôrspill er estimert for landbasert settefiskproduksjon og for sjøfasen i norsk lakseoppdrett. Energiinnholdet i faeces og fôrspill fra landbasert settefiskproduksjon er estimert til 242.880 GJ, og 11.785.235 GJ fra sjøfasen per år med dagens produksjon. De tilsvarende tall for fosfor er henholdsvis 225 tonn og 9.096 tonn. I dag samles slam fra settefiskanlegg. Myndighetenes rensekrav er generelt basert på reduksjon i konsentrasjon av stoff (TSS, total suspended solids) i vannet. Følgelig er oppdretterens hovedfokus i slamhåndteringen, teknologi og systemer for slik reduksjon av konsentrasjon. Den totale flyt av næringsstoffer og energi i et oppdrettsanlegg er imidlertid dårlig dokumentert. For å gjøre gode prioriteringer i investeringer og energiforbruk (f.eks. filtersystem, avvanning og transport), i utvikling av teknologi og fastsetting av rensekrav, er det nødvendig med detaljert kunnskap om flyt av næringsstoff og energi i lakseoppdrett. Slik kunnskap kan ligge til grunn for effektiv prioritering av forskning og utvikling på dette feltet.

Kontaktpersoner: