Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-686-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Aas, Turid Synnøve

Serier : Nofima rapportserie 23/2021

År : 2021

Forskningsområder

Bioprosessering

Fisk i oppdrett

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Slam fra lakseoppdrett består av fôrrester og gjødsel (faeces) som fanges opp med filtersystem og eventuelt tørkes før det transporteres bort. Gjødsel går lett i oppløsning og er vanskelig å samle opp, og slam inneholder derfor generelt en betydelig andel fôr. Fôr og gjødsel har ulik sammensetning, og sammensetningen av slammet er derfor avhengig av mengde fôr i slammet. Mengden fôr i slammet har derfor betydning for bruken av slam. Slam brukes blant annet som jordforbedringsmiddel og til biogassproduksjon. Det er noen utfordringer knyttet til bruken av slam, det er også energikrevende å samle opp, tørke og transportere slammet. Målinger har vist at oppsamlingen av slam har moderat effektivitet. Dette skyldes trolig at særlig faeces lett går i oppløsning og er vanskelig å samle opp. Fôrpellets lar seg lettere filtrere ut. Det er potensiale for å redusere mengden fôr som går til spille i slammet. Dette vil bedre ressursutnyttelsen, men vil kreve utvikling av teknologi.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen