Doktorgradsavhandling

Cardiomyopathy syndrome (CMS) in Atlantic salmon, Salmo salar L.: functional genomics studies of host-pathogen responses and disease markers / Kardiomyopatisyndrom (CMS) hos Atlantisk laks, Salmo salar L.: funksjonell genomikk studier av vert-patogen responser og sykdomsmarkører

Timmerhaus, Gerrit

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Universitetet for miljø- og biovitenskap

Utgave: 06

Antall sider: 62

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1025-1

Open Access: none