Vitenskapelig artikkel

Smoltification and seawater transfer of Atlantic salmon (Salmo salar L.) is associated with systemic repression of the immune transcriptome

Johansen, Lill Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Fish and Shellfish Immunology, vol. 58, p. 33–41, 2016

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1050-4648
Elektronisk: 1095-9947

Open Access: none

Lenker:
DOI