Vitenskapelig artikkel

Transcriptome analyses of Atlantic salmon (Salmo salar L.) erythrocytes infected with piscine orthoreovirus (PRV)

Dahle, Maria Krudtaa; Wessel, Øystein; Timmerhaus, Gerrit; Nyman, Ingvild Berg; Jørgensen, Sven Martin; Rimstad, Espen; Krasnov, Aleksei

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Fish and Shellfish Immunology, vol. 45, p. 780–790, 2015

Utgiver: Elsevier

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1050-4648
Elektronisk: 1095-9947

Open Access: none

Lenker:
DOI