Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi i Nofima ønsker å bidra med kunnskap som gir norsk matproduksjon gode vilkår.    

I Norge jobber rundt 200.000 mennesker i tilknytning til matproduksjon. Matens opprinnelse og klimaavtrykk er stadig viktigere i folks bevissthet, og matnæringenes innsats for å gi oss gode levevilkår, både i form av arbeidsplasser og sunne matprodukter, blir lagt merke til. 

Gjennom kunnskap om hvordan matbedrifter bidrar i samfunnet, ønsker vi å styrke matnæringene, og bidra til at ulike næringer kan leve godt side om side.

Avdelinger som jobber med samfunnspåvirkning

Relaterte temasider