Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner

Biografi Lill Heidi Johansen

Jeg er ansatt som forsker på området Fiskehelse. Mine arbeidsområder er prosjekter og oppdrag innen patogen-vert interaksjoner og vaksineutvikling. Jeg er faglig ansvarlig for en Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) smittemodell som benyttes i oppdrag primært for fiskevaksineindustrien. Jeg er utdannet Cand. scient med noen tilleggsfag fra Universitetet i Tromsø. Arbeidserfaringen min er primært fra fiskehelseforskning og fra fiskevaksineindustrien Jeg har arbeidet flere år med ulike problemstillinger omkring Atlantisk laks og IPN virus. Jeg jobber også med intracellulære bakterier som forårsaker sykdom på fisk.

Lill Heidi har 13 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Johansen, Lill-Heidi; Dahle, Maria Krudtaa; Wessel, Øystein; Timmerhaus, Gerrit; Løvoll, Marie Therese; Røsæg, Magnus Vikan; Røsæg, Magnus Vikan; Jørgensen, Sven Martin; Rimstad, Espen; Krasnov, Aleksei; 2016: Differences in gene expression in Atlantic salmon parr and smolt after challenge with Piscine orthoreovirus (PRV)

Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2016: Smoltification and seawater transfer of Atlantic salmon (Salmo salar L.) is associated with systemic repression of the immune transcriptome

Johansen, Lill-Heidi; Thim, Hanna Leena; Jørgensen, Sven Martin; Afanasyev, Sergey; Strandskog, Guro; Taksdal, Torunn; Fremmerlid, Kjersti Kongsgården; McLoughlin, Marion; Jørgensen, Jorunn B; Krasnov, Aleksei; 2015: Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in heart of Atlantic salmon (Salmo salar L)

Julin, Kjersti; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; Jørgensen, Jorunn B; 2015: Persistent infections with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) of different virulence in Atlantic salmon, Salmo salar L

Arnesen, Kathrine; Mikkelsen, Helene; Bordevik, Marianne; Torgersen, Jacob Seilø; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Vanberg, Christin; Olsen, randi; Johansen, Lill-Heidi; Seppola, Marit; 2011: Intracellular localisation and innate immune responses following Francisella noatunensis infection of Atlantic cod (Gadus morhua) macrophages

Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; Mikkelsen, Helene; Bjørn, Pål Arne; Jansen, Peder A; Bergh, Øivind; 2011: Disease interaction and pathogens exchange between wild and farmed fish populations with special reference to Norway

Johansen, Lill-Heidi; Eggset, Guri; Sommer, Ann Inger; 2009: Experimental IPN virus infection of Atlantic salmon parr; recurrence of IPN and effects on secondary bacterial infections in post-smolts

Julin, Kjersti; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; 2009: Reference genes evaluated for use in infectious pancreatic necrosis virus real-time RT-qPCR assay applied during different stages of an infection

Jørgensen, Jorunn B; Johansen, Lill-Heidi; Steiro, Kari; Johansen, Audny; 2003: CpG DNA Induces Protective Antiviral Immune Responses in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; 2001: Infectious pancreatic necrosis virus infection in Atlantic salmon Salmo salar post-smolts affects the outcome of secondary infections with infectious salmon anaemia virus or Vibrio salmonicida

Eggset, Guri; Mortensen, Atle; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1998: Susceptibility to furunculosis, cold water vibriosis and infectious pancreatic necrosis (IPN) in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) as a function of smolt status by seawater transfer.

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1995: In vitro studies of infectious pancreatic necrosis virus infections in leucocytes isolated from Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1995: Multiplication of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in head kidney and blood leucocytes isolated from Atlantic salmon, Salmo salar L

Lill Heidi har 23 andre publikasjoner i Cristin:

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Wesmajervi, Mette S.; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria O.; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Colquhoun, Duncan John; Hansen, Haakon; Hildre, Sindre; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen; 2016: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Wesmajervi, Mette S.; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie Karlsson; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Johansen, Lill-Heidi; 2016: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Johansen, Lill-Heidi; Hansen, Haakon; Sindre, Hilde; Colquhoun, Duncan John; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen; 2016: Analyses of disease related risk factors associated with the use of wild caught and farmed cleaner fish for the control of salmon lice

Wesmajervi, Mette S.; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; Sae-Lim, Panya; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2016: SUCEPTIBILITY OF 68 LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS L.) FAMILIES TO VIBRIO ORDALII INFECTION

Johansen, Lill-Heidi; Bang, Berit; Jansen, Mona Dverdal; Taksdal, Torunn; Krasnov, Aleksei; 2015: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Bang-Jensen, Britt; Jansen, Mona Dverdal; Taksdal, Torunn; Krasnov, Aleksei; 2015: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Krasnov, Aleksei; 2015: HSMB: Flere brikker på plass

Johansen, Lill-Heidi; Krasnov, Aleksei; Taksdal, Torunn; Moan, Ingrid; 2014: Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) as risk factor in the development of heart and sceletal muscle inflammation (HSMI) in Atlantic salmon

Johansson, Gunhild Seljehaug; Aasum, Elisabeth; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Mikkelsen, Helene; Myklebust, Reidar; Ringø, Einar; Sigholt, Trygve; Johnsen, Hanne; 2014: DETECTION OF INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS VIRUS (IPNV) IN THE GASTROINTSTINAL TRACT OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) USING LIGHT - AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

Wesmajervi, Mette S.; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; 2014: Susceptibility of lumpfish (Cyclopterus lumpus) to Vibrio ordalii and Infectious Pancreatic Necrosis Virus IPNV

Aasum, Elisabeth; Johanson, Gunhild; Johnsen, Hanne; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Johansen, Audny; Mikkelsen, Helene; Seppola, Marit; Sigholt, Trygve; 2014: Health effects of functional feeds in Atlantic salmon (Salmo salar L.) at seawater transfer and subsequent mortality of infectious pancreas necrosis virus (IPNV)

Johansen, Lill-Heidi; Jørgensen, Sven Martin; Thim, Hanna Leena; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Fremmerlid, Kjersti Kongsgården; Jørgensen, Jorunn B; Krasnov, Aleksei; 2013: Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in Atlantic salmon (Salmo salar)

Johansen, Lill-Heidi; 2013: Forebygging av sykdommer

Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob Seilø; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; 2012: Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen; 2011: A review of the factual basis of interactions between farmed and wild salmon as it applies to salmon lice

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen; 2011: Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus

Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; 2011: ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; Damsgård, B; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Gravningen, Kjersti; Nilsen, Ragnhild; Johansen, Lill-Heidi; Ceschia, Georg; Giorgetti, G.; 1995: Oral vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Enteric red Mouth disease (ERM)