Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Lill Heidi Johansen

Jeg er ansatt som forsker på området Fiskehelse. Mine arbeidsområder er prosjekter og oppdrag innen patogen-vert interaksjoner og vaksineutvikling. Jeg er faglig ansvarlig for en Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) smittemodell som benyttes i oppdrag primært for fiskevaksineindustrien. Jeg er utdannet Cand. scient med noen tilleggsfag fra Universitetet i Tromsø. Arbeidserfaringen min er primært fra fiskehelseforskning og fra fiskevaksineindustrien Jeg har arbeidet flere år med ulike problemstillinger omkring Atlantisk laks og IPN virus. Jeg jobber også med intracellulære bakterier som forårsaker sykdom på fisk.

Lill Heidi har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Soleng, Malene; Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johnsen, Hanne; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Rørmark, Lisbeth; Pittman, Karin; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Atlantic salmon (Salmo salar) mounts systemic and mucosal stress responses to peracetic acid

Jaramillo-Torres, Alexander; Rawling, Mark D.; Rodiles, Ana; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Tinsley, John; Forberg, Torunn; Aasum, Elisabeth; Castex, Mathieu; Merrifield, Daniel Lee; 2019: Influence of dietary supplementation of probiotic pediococcus acidilactici MA18/5M during the transition from freshwater to seawater on intestinal health and microbiota of atlantic salmon (Salmo salar L.)

Johansen, Lill-Heidi; Dahle, Maria Krudtaa; Wessel, Øystein; Timmerhaus, Gerrit; Løvoll, Marie Therese; Røsæg, Magnus Vikan; Røsæg, Magnus Vikan; Jørgensen, Sven Martin; Rimstad, Espen; Krasnov, Aleksei; 2016: Differences in gene expression in Atlantic salmon parr and smolt after challenge with Piscine orthoreovirus (PRV)

Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei; 2016: Smoltification and seawater transfer of Atlantic salmon (Salmo salar L.) is associated with systemic repression of the immune transcriptome

Johansen, Lill-Heidi; Thim, Hanna Leena; Jørgensen, Sven Martin; Afanasyev, Sergey; Strandskog, Guro; Taksdal, Torunn; Fremmerlid, Kjersti Kongsgården; McLoughlin, Marion; Jørgensen, Jorunn B; Krasnov, Aleksei; 2015: Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in heart of Atlantic salmon (Salmo salar L)

Julin, Kjersti; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Jørgensen, Jorunn B; 2015: Persistent infections with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) of different virulence in Atlantic salmon, Salmo salar L

Bakkemo, Kathrine Ryvold; Mikkelsen, Helene; Bordevik, Marianne; Torgersen, Jacob; Winther-Larsen, Hanne C.; Vanberg, Christin; Olsen, randi; Johansen, Lill-Heidi; Seppola, Marit; 2011: Intracellular localisation and innate immune responses following Francisella noatunensis infection of Atlantic cod (Gadus morhua) macrophages

Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; Mikkelsen, Helene; Bjørn, Pål Arne; Jansen, Peder Andreas; Bergh, Øivind; 2011: Disease interaction and pathogens exchange between wild and farmed fish populations with special reference to Norway

Johansen, Lill-Heidi; Eggset, Guri; Sommer, Ann-Inger; 2009: Experimental IPN virus infection of Atlantic salmon parr; recurrence of IPN and effects on secondary bacterial infections in post-smolts

Julin, Kjersti; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 2009: Reference genes evaluated for use in infectious pancreatic necrosis virus real-time RT-qPCR assay applied during different stages of an infection

Jørgensen, Jorunn B; Johansen, Lill-Heidi; Steiro, Kari; Johansen, Audny; 2003: CpG DNA Induces Protective Antiviral Immune Responses in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 2001: Infectious pancreatic necrosis virus infection in Atlantic salmon Salmo salar post-smolts affects the outcome of secondary infections with infectious salmon anaemia virus or Vibrio salmonicida

Eggset, Guri; Mortensen, Atle; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1998: Susceptibility to furunculosis, cold water vibriosis and infectious pancreatic necrosis (IPN) in post-smolt Atlantic salmon (Salmo salar L.) as a function of smolt status by seawater transfer.

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1995: In vitro studies of infectious pancreatic necrosis virus infections in leucocytes isolated from Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; 1995: Multiplication of infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) in head kidney and blood leucocytes isolated from Atlantic salmon, Salmo salar L

Lill Heidi har 43 andre publikasjoner i Cristin:

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Hytterød, Sigurd; Mohammad, Saima; Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Rørmark, Lisbeth; Pedersen, Lars Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Peracetic acid and its anti-parasitic activity against Neoparamoeba perurans, the causative agent of amoebic gill disease

Soleng, Malene; Pedersen, Lars Flemming; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Pittman, Karin; Rørmark, Lisbeth; Lazado, Carlo C.; 2019: The role of stress in the responses of Atlantic salmon to a peroxide-based oxidant

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Chris; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; 2019: Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Chris; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Lazado, Carlo C.; Timmerhaus, Gerrit; Pedersen, Lars-Flemming; Pittman, Karin; Soleng, Malene; Soleng, Malene; Haddeland, Sindre; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Sveen, Lene; Rørmark, Lisbeth; Mohammad, Saima; Hytterød, Sigurd; 2019: Peracetic acid as a potential treatment for amoebic gill disease (AGD) in Atlantic salmon - Stage 1

Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johnsen, Hanne; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Coordination of systemic and mucosal stress responses in Atlantic salmon treated with an organic peroxide.

Good, Chris; Summerfelt, S.; Vinci, Brian; Davidson, Thomas; May, C; Crouse, C.; Lepine, C; Redman, N; Murray, M.; Ebbesson, Lars O. E.; Handeland, Sigurd O; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd; Johansen, Lill-Heidi; Lazado, Carlo C.; Gorle, Jagan; Stiller, Kevin Torben; Terjesen, B. F.; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2019: The Freshwater Institute & CtrlAQUA, Norway: A multi-year research collaboration on RAS-based Atlantic salmon production.

Cabillon, Nikko Alvin; Timmerhaus, Gerrit; Lazado, Carlo C.; Reiten, Britt Kristin Megård; Johansen, Lill-Heidi; 2019: Muscle and mucosal health in fish reared under high water velocities – should we compromise?

Lazado, Carlo C.; Johansen, Lill-Heidi; 2019: Structural and genetic features of the nasal mucosa of lumpfish

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Nilsen, Tom Ole; Handeland, Sigurd O; Stefansson, Sigurd; 2019: CtrlAQUA SFI – Contribution to Future Aquaculture

Kumari, Jaya; Johansen, Lill-Heidi; Carpio, Yamila; 2019: TT-P0 vaccine towards control of salmon lice: A lab-scale validation

Lazado, Carlo C.; Timmerhaus, Gerrit; Cabillon, Nikko Alvin; Reiten, Britt Kristin Megård; Johansen, Lill-Heidi; 2018: The pros and cons of elevated water velocities in Atlantic salmon post-smolts reared in RAS

Kumari, Jaya; Johansen, Lill-Heidi; González, Yamila Carpio; 2018: Validating a salmon lice vaccine candidate as a preventive measure against salmon lice at the lab-scale

Johansen, Lill-Heidi; 2018: Prevention, detection and control of diseases in closed containment systems – results from projects in CtrlAQUA SFI

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Johansen, Lill-Heidi; Mortensen, Atle; Kolarevic, Jelena; Lein, Ingrid; Noble, Chris; 2017: Medikamentfri lusekontroll

Johansen, Lill-Heidi; 2017: Lukka og semi-lukka teknologi for økt helse- og sykdomskontroll

Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; 2017: Bacterial challenge models in lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Johansen, Lill-Heidi; 2017: Overview of CtrlAQUA research to optimize RAS for Atlantic salmon post-smolt production

Johansen, Lill-Heidi; Colquhoun, Duncan John; Hansen, Haakon; Hildre, Sindre; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen; 2016: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Johansen, Lill-Heidi; 2016: Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Johansen, Lill-Heidi; Hansen, Haakon; Sindre, Hilde; Colquhoun, Duncan John; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen; 2016: Analyses of disease related risk factors associated with the use of wild caught and farmed cleaner fish for the control of salmon lice

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; Sae-Lim, Panya; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2016: SUCEPTIBILITY OF 68 LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS L.) FAMILIES TO VIBRIO ORDALII INFECTION

Johansen, Lill-Heidi; Bang, Berit; Jansen, Mona Dverdal; Taksdal, Torunn; Krasnov, Aleksei; 2015: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Bang-Jensen, Britt; Jansen, Mona Dverdal; Taksdal, Torunn; Krasnov, Aleksei; 2015: Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Krasnov, Aleksei; 2015: HSMB: Flere brikker på plass

Johansen, Lill-Heidi; Krasnov, Aleksei; Taksdal, Torunn; Moan, Ingrid; 2014: Infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) as risk factor in the development of heart and sceletal muscle inflammation (HSMI) in Atlantic salmon

Johansson, Gunhild Seljehaug; Aasum, Elisabeth; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Mikkelsen, Helene; Myklebust, Reidar; Ringø, Einar; Sigholt, Trygve; Johnsen, Hanne; 2014: DETECTION OF INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS VIRUS (IPNV) IN THE GASTROINTSTINAL TRACT OF ATLANTIC SALMON (SALMO SALAR L.) USING LIGHT - AND TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; 2014: Susceptibility of lumpfish (Cyclopterus lumpus) to Vibrio ordalii and Infectious Pancreatic Necrosis Virus IPNV

Aasum, Elisabeth; Johanson, Gunhild; Johnsen, Hanne; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Johansen, Audny; Mikkelsen, Helene; Seppola, Marit; Sigholt, Trygve; 2014: Health effects of functional feeds in Atlantic salmon (Salmo salar L.) at seawater transfer and subsequent mortality of infectious pancreas necrosis virus (IPNV)

Johansen, Lill-Heidi; Jørgensen, Sven Martin; Thim, Hanna Leena; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Fremmerlid, Kjersti Kongsgården; Jørgensen, Jorunn B; Krasnov, Aleksei; 2013: Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in Atlantic salmon (Salmo salar)

Johansen, Lill-Heidi; 2013: Forebygging av sykdommer

Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune; 2012: Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen; 2011: A review of the factual basis of interactions between farmed and wild salmon as it applies to salmon lice

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen; 2011: Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus

Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; 2011: ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms

Sommer, Ann-Inger; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; 2011: TILTAK MOT IPN I NORSK OPPDRETTSNÆRING - GJENNOMGANG AV FORSKNING OG ERFARINGER DE SISTE 10 ÅR

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, B; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Toften, Hilde; Toften, Hilde; Johansen, L-H; Johansen, Lill-Heidi; Sommer, Ann-Inger; Damsgård, Børge; Arnesen, Arne Mikal; Arnesen, Arne Mikal; Stefansson, Sigurd; Handeland, Sigurd O.; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Fivelstad, Sveinung; Fivelstad, Sveinung; Lemarie, G; 2005: Intensive rearing and welfare in juvenile Atlantic salmon

Gravningen, Kjersti; Nilsen, Ragnhild; Johansen, Lill-Heidi; Ceschia, Georg; Giorgetti, G.; 1995: Oral vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) against Enteric red Mouth disease (ERM)