Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Lill Heidi Johansen

Jeg er ansatt som forsker på området Fiskehelse. Mine arbeidsområder er prosjekter og oppdrag innen patogen-vert interaksjoner og vaksineutvikling. Jeg er faglig ansvarlig for en Infeksiøs pankreas nekrose (IPN) smittemodell som benyttes i oppdrag primært for fiskevaksineindustrien. Jeg er utdannet Cand. scient med noen tilleggsfag fra Universitetet i Tromsø. Arbeidserfaringen min er primært fra fiskehelseforskning og fra fiskevaksineindustrien Jeg har arbeidet flere år med ulike problemstillinger omkring Atlantisk laks og IPN virus. Jeg jobber også med intracellulære bakterier som forårsaker sykdom på fisk.

Lill Heidi Johansen har 36 publikasjoner ved Nofima:

The optimum velocity for Atlantic salmon post-smolts in RAS is a compromise between muscle growth and fish welfare

Timmerhaus, Gerrit; Lazado, Carlo C.; Cabillon, Nikko Alvin; Reiten, Britt Kristin Megård; Johansen, Lill-Heidi

2021

Verktøykasse for frisk fisk

Johansen, Lill-Heidi; Noble, Christopher

2020

Impact of a candidate vaccine on the dynamics of salmon lice (Lepeophtheirus salmonis) infestation and immune response in Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Swain, Jaya Kumari; Carpio, Yamila; Johansen, Lill-Heidi; Velazquez, Janet; Hernandez, Liz; Leal, Yeny; Kumar, Ajey; Estrada, Mario Pablo

2020

Expert-driven methodology to assess and predict the effects of drivers of change on vulnerabilities in a food supply chain: Aquaculture of Atlantic salmon in Norway as a showcase

Marvin, Hans J.P.; van Asselt, Esther; Kleter, Gijs; Meijer, Nathan; Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Lill-Heidi; Hannisdal, Rita; Sele, Veronika; Bouzembrak, Yamine

2020

Velferd hos rensefisk – operative velferdsindikatorer (OVI) – RENSVEL. Revidert utgave av rapport 12/2019

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2020

Influence of dietary supplementation of probiotic pediococcus acidilactici MA18/5M during the transition from freshwater to seawater on intestinal health and microbiota of atlantic salmon (Salmo salar L.)

Jaramillo-Torres, Alexander ; Rawling, Mark D.; Rodiles, Ana; Mikalsen, Heidi Eileen; Johansen, Lill-Heidi; Tinsley, John; Forberg, Torunn; Aasum, Elisabeth; Castex, Mathieu; Merrifield, Daniel Lee

2019

Atlantic salmon (Salmo salar) mounts systemic and mucosal stress responses to peracetic acid

Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johnsen, Hanne; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Rørmark, Lisbeth; Pittman, Karin; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.

2019

Peredikksyre som behandling av amøbegjellesykdom (AGD) i laks

Lazado, Carlo C.; Timmerhaus, Gerrit; Pedersen, Lars-Flemming; Pittman, Karin; Soleng, Malene; Haddeland, Sindre; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Sveen, Lene; Rørmark, Lisbeth; Mohammad, Saima; Hytterød, Sigurd

2019

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for lumpfish (Cyclopterus lumpus L.)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Berge, Gerd Marit; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Mortensen, Atle; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

RENSVEL OWI FACT SHEET SERIES: An introduction to Operational and Laboratory-based Welfare Indicators for ballan wrasse (Labrus bergylta)

Noble, Christopher; Iversen, Martin Haugmo; Lein, Ingrid; Kolarevic, Jelena; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Kousoulaki, Katerina; Aas, Grete Hansen; Stene, Anne; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2019

Velferd hos rensefisk - operative velferdsindikatorer (OVI) - RENSVEL

Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Noble, Christopher; Kolarevic, Jelena; Berge, Gerd Marit; Aas, Grete Hansen; Tuene, Stig Atle; Iversen, Martin Haugmo; Wergeland, Heidrun Inger; Johansen, Lill-Heidi; Burgerhout, Erik; Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid

2019

Vaksine mot lakselus – laboratorietest

Swain, Jaya Kumari; Johansen, Lill-Heidi; González, Yamila Carpio

2018

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Smoltification and seawater transfer of Atlantic salmon (Salmo salar L.) is associated with systemic repression of the immune transcriptome

Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Afanasyev, Sergey; Jørgensen, Sven Martin; Krasnov, Aleksei

2016

Differences in gene expression in Atlantic salmon parr and smolt after challenge with Piscine orthoreovirus (PRV)

Johansen, Lill-Heidi; Dahle, Maria Krudtaa; Wessel, Øystein; Timmerhaus, Gerrit; Løvoll, Marie Therese; Røsæg, Magnus Vikan; Jørgensen, Sven Martin; Rimstad, Espen; Krasnov, Aleksei

2016

Analyse av sykdomsrelatert risiko forbundet med bruk av villfanget og oppdrettet rensefisk for kontroll av lakselus

Johansen, Lill-Heidi; Colquhoun, Duncan John; Hansen, Haakon; Hildre, Sindre; Wergeland, Heidrun Inger; Mikalsen, Heidi Eileen

2016

HSMB: Flere brikker på plass

Johansen, Lill-Heidi; Krasnov, Aleksei

2015

Multifaktorielle sykdommer i norsk lakseoppdrett. Sluttrapport

Johansen, Lill-Heidi; Bang-Jensen, Britt; Jansen, Mona Dverdal; Taksdal, Torunn; Krasnov, Aleksei

2015

Comparison of transcriptomic responses to pancreas disease (PD) and heart and skeletal muscle inflammation (HSMI) in heart of Atlantic salmon (Salmo salar L)

Johansen, Lill-Heidi; Thim, Hanna Leena; Jørgensen, Sven Martin; Afanasyev, Sergey; Strandskog, Guro; Taksdal, Torunn; Fremmerlid, Kjersti Kongsgården; McLoughlin, Marion; Jørgensen, Jorunn B; Krasnov, Aleksei

2015

Kunnskap- og metodeutvikling for å styrke laksens robusthet og helse

Jørgensen, Sven Martin; Sørensen, Mette; Torgersen, Jacob; Todorcevic, Marijana; Østbye, Tone-Kari K; Aas-Hansen, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Timmerhaus, Gerrit; Bao, Marta; Alarcon, Marta; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Takle, Harald Rune

2012

Smitte mellom oppdrettsfisk og villfisk-hva vet vi?

Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill; Mikkelsen, Helene; Bjørn, Pål Arne; Jansen, Peder A; Bergh, Øyvind

2011

A review of the factual basis of interactions between farmed and wild salmon as it applies to salmon lice

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

2011

ILA-virus i villfisk og oppdrettsfisk i Troms

Kileng, Øyvind; Johansen, Lill-Heidi; Jensen, Ingvill

2011

Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus

van Nes, Solveig; Johansen, Lill-Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

2011

TILTAK MOT IPN I NORSK OPPDRETTSNÆRING - GJENNOMGANG AV FORSKNING OG ERFARINGER DE SISTE 10 ÅR

Sommer, Ann Inger (ed.); Johansen, Lill Heidi (ed.); Jensen, Ingvill (ed.)

2011

Intracellular localisation and innate immune responses following Francisella noatunensis infection of Atlantic cod (Gadus morhua) macrophages

Bakkemo, Kathrine Ryvold; Mikkelsen, Helene; Bordevik, Marianne; Torgersen, Jacob; Winther-Larsen, Hanne Cecilie; Vanberg, Christin; Olsen, randi; Johansen, Lill Heidi; Seppola, Marit Kristine

2011

Disease interaction and pathogens exchange between wild and farmed fish populations with special reference to Norway

Johansen, Lill Heidi; Jensen, Ingvill; Mikkelsen, Helene; Bjørn, Pål Arne; Jansen, Peder Andreas; Bergh, Øivind

2011

CpG DNA Induces Protective Antiviral Immune Responses in Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Jørgensen, Jorunn B; Johansen, Lill-Heidi; Steiro, Kari; Johansen, Audny

2003