Vitenskapelig artikkel

Persistent infections with infectious pancreatic necrosis virus (IPNV) of different virulence in Atlantic salmon, Salmo salar L

Julin, Kjersti; Johansen, Lill Heidi; Sommer, Ann-Inger; Jørgensen, Jorunn B

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Fish Diseases, vol. 38, p. 1005–1019, 2015

Utgiver: Blackwell Publishing

Utgave: 11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0140-7775
Elektronisk: 1365-2761

Open Access: none

Lenker:
DOI