Publisert 2018

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-570-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Swain, Jaya Kumari; Johansen, Lill Heidi; González, Yamila Carpio

Serier : Nofima rapportserie 32/2018

År : 2018

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Infeksjoner med lakselus, Lepeophtheirus salmonis, representerer en av de viktigste begrensningene for bærekraftig lakseoppdrett i dag. Vaksiner mot disse ektoparasittene har potensiale til å være en kostnadseffektiv måte å kontrollere infeksjoner på og unngå mange av ulempene ved kjemiske behandlinger. Siden denne tilnærmingen fortsatt er i et tidlig stadium, fokuserte vi i dette prosjektet på å undersøke vaksineantigenet TT-P0 sitt potensiale mot lakselus i forsøk gjennomført i laboratorieskala. Resultatene fra vaksineforsøket med påfølgende smitteforsøk med lakselus, viste at TT-P0 vaksinen har et godt potensial for å kontrollere lakselus ved at den påvirker antall hunnlus og deres reproduksjonsevne i første generasjon med påfølgende større effekt på deres avkom, dvs andre generasjons lakselus. Undersøkelser av fisken ved bruk av Speilberg score viste at vaksinen ga lite bieffekter. Dette er en svært viktig foreløpig dokumentasjon av TT-P0 vaksinen som et forebyggende tiltak som vil kunne bidra til en fremtidig bærekraftig og lønnsom vekst i laksindustrien. Videre validering av vaksinen er imidlertid nødvendig for å undersøke den langsiktige effektiviteten i å kontrollere lakseluseinfeksjoner på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Kontaktpersoner: