Nofima rapportserie

Evaluering av faktagrunnlaget om påvirkning mellom oppdretts- og villaks: Lakselus

van Nes, Solveig; Johansen, Lill Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 20/2011

Antall sider: 51

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-879-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det er foretatt en vurdering av faktagrunnlaget vedrørende interaksjonen mellom ville- og oppdrettede populasjoner av anadrom laksefisk og lakselus med spesiell relevans for Norge.
Rapporten er grovt sett delt inn i tre hovedområder som spesifikt omhandler:
i) Populasjonsdynamikk; ulike faktorer som påvirker bestand av vill (anadrom) laksefisk.
ii) Evaluering av faktagrunnlaget om lakselus; om forekomst av lakselus, smittebærere og smittemodeller.
iii) Evaluering av faktagrunnlaget vedrørende statusrapportering som legges til grunn for beslutningstakere/villaksforvaltning.