Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-879-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : van Nes, Solveig; Johansen, Lill Heidi; Gjerde, Bjarne; Skugor, Stanko; Ødegård, Jørgen

Serier : Nofima rapportserie 20/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er foretatt en vurdering av faktagrunnlaget vedrørende interaksjonen mellom ville- og oppdrettede populasjoner av anadrom laksefisk og lakselus med spesiell relevans for Norge. Rapporten er grovt sett delt inn i tre hovedområder som spesifikt omhandler: i) Populasjonsdynamikk; ulike faktorer som påvirker bestand av vill (anadrom) laksefisk. ii) Evaluering av faktagrunnlaget om lakselus; om forekomst av lakselus, smittebærere og smittemodeller. iii) Evaluering av faktagrunnlaget vedrørende statusrapportering som legges til grunn for beslutningstakere/villaksforvaltning.

Kontaktpersoner: