Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jul 2020

Slutt

30. jun 2024

Finansiert av

Norges forskningsråd

Prosjektleder(e):

Jawad Sarfraz

Andre deltakere:

Tina Gulin-Sarfraz

Mål

Prosjektet har to mål:

  1. Øke resirkuleringen av plast som brukes i matemballasje
  2. Redusere matsvinnet

I arbeidet med å nå disse målene vil vi bruke blant annet nanoteknologi for finne smarte løsninger slik at plast som brukes i matemballasje enklere kan gjenvinnes. Vi ønsker også å utvikle enda smartere emballasje til maten vår, slik at maten får lengre levetid og at vi dermed kaster mindre.

Bakgrunn

Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. Den fremste utfordringen for å oppnå en sirkulær økonomi på dette området er å skille de ulike matemballasjetypene fra hverandre ved resirkuleringsanleggene.

Sortering av stiv svart plast er et annet problem. Mye matemballasje sendes i dag til forbrenning på grunn av begrensningene med materialsorteringssystemene som er brukt ved resirkuleringsanlegg. Globalt havner mye emballasje på søppelfyllinger. Ifølge FN går en tredjedel av maten som er produsert til konsum tapt. Det utgjør rundt 1,3 milliarder tonn til en verdi av rundt en milliard dollar per år.

Utvikle smart emballasje

De aktive emballasjesystemene med antimikrobielle og antioksidantegenskaper har stort potensial for å forbedre holdbarheten og mattryggheten til produktene. Imidlertid må flere teknologiske utfordringer løses før disse emballasjeløsningene kan tas i bruk kommersielt.

Å utvikle, teste og demonstrere smarte emballasjeløsninger for forbedret funksjonalitet av matemballasjen er prosjektets første mål. De foreslåtte intelligente løsningene vil legge til rette for forbedret resirkuleringseffektivitet gjennom bedre sortering av brukt matemballasje.

Videre vil forbedret matsikkerhet, holdbarhet og bedre bevaring av matkvalitet oppnås ved foreslåtte stabile aktive emballasjeløsninger.

For å møte den komplekse utfordringen med mat- og plastavfall har dette prosjektet som mål å kombinere ekspertisen fra fysisk og kolloidkjemi, analytisk kjemi, polymervitenskap, mikrobiologi, materialbehandling, mattrygghet og emballasje.

Publikasjoner