Jawad Sarfraz har to svært viktige mål med prosjektet: Å øke andelen plast som resirkuleres og å redusere matsvinnet. Foto/cc: Jon-Are Berg-Jaocbsen/Nofima

Nano Functional Packaging

Development of next generation smart packaging solutions for food industry

 Trygg og holdbar mat  

Det overordnede målet med dette prosjektet er å tilby nye løsninger for to av de store samfunnsutfordringene vi står overfor i dag; plastavfall (fra matemballasje) og matsvinn.

Tidspunkt:1. juli 2020 – 30. juni 2024
Finansiering: Norges forskningsråd - FRINATEK
Kontaktperson
Portrettbilde av Jawad Sarfraz
Jawad Sarfraz

Forsker
Tlf.: +47 900 26 526
jawad.sarfraz@nofima.no

– I arbeidet med å må de to målene: 1) Øke resirkuleringen av plast som brukes i matemballasje og 2) Redusere matsvinnet vil vi bruke blant annet nanoteknologi for finne smarte løsninger slik at plast som brukes i matemballasje enklere kan gjenvinnes. Samt at vi ønsker å utvikle enda smartere emballasje til maten vår, slik at maten får lengre levetid og at vi dermed kaster mindre, sier Sarfraz.

Rundt 26 millioner tonn plastavfall produseres hvert år i EU. Rundt 60% av dette plastavfallet er emballasjerelatert. Den fremste utfordringen for å oppnå en sirkulær økonomi på dette området er å skille de ulike matemballasjetypene fra hverandre ved resirkuleringsanleggene. Sortering av stiv svart plast er et annet problem. Mye matemballasje sendes i dag til forbrenning på grunn av begrensningene med materialsorteringssystemene som er brukt ved resirkuleringsanlegg. Globalt havner mye emballasje på søppelfyllinger.

Ifølge FN går en tredjedel av maten som er produsert til konsum tapt. Det utgjør rundt 1,3 milliarder tonn til en verdi av rundt en billion dollar per år. De aktive emballasjesystemene med antimikrobielle og antioksidantegenskaper har stort potensiale for å forbedre holdbarheten og mattryggheten til produktene. Imidlertid må flere teknologiske utfordringer løses før disse emballasjeløsningene kan tas i bruk kommersielt.

Å utvikle, teste og demonstrere smarte emballasjeløsninger for forbedret funksjonalitet av matemballasjen er prosjektets første mål. De foreslåtte intelligente løsningene vil legge til rette for forbedret resirkuleringseffektivitet gjennom bedre sortering av brukt matemballasje.

Videre vil forbedret matsikkerhet, holdbarhet og bedre bevaring av matkvalitet oppnås ved foreslåtte stabile aktive emballasjeløsninger. For å møte den komplekse utfordringen med mat- og plastavfall har dette prosjektet som mål å kombinere ekspertisen fra fysisk og kolloidkjemi, analytisk kjemi, polymervitenskap, mikrobiologi, materialbehandling, mattrygghet og emballasje.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Forskningsanlegg

 
Pakkehallen

Nofima har solid kompetanse på interaksjonen mellom produktet og emballasjen. Vi bistår gjerne med direkte problemstillinger innen blant annet valg av emballasje, pakketeknikk og holdbarhet.