Fisk som fanges skånsomt og holdes i live frem til kontrollert utslakting, etterfulgt av tidlig filetering, blir filetprodukter av toppkvalitet.

Innhold

Her kan du lese om

  Utfordringene med rød (blodfylt) filet, filetspalting og bløt konsistens reduseres kraftig sammenlignet med tradisjonell levering av fisk som er ført i bulk.

  Når fisken holdes i live etter fangst, reduseres utfordringene med rød (blodfylt) filet, filetspalting og bløt konsistens kraftig sammenlignet med tradisjonell levering av fisk, hvor fisken leveres i bulk.

  Fileter av levendelevert og tradisjonelt levert hyse
  Fileter av levendelevert hyse til venstre, og tradisjonelt levert hyse til høyre. Foto: Torbjørn Tobiassen, Nofima

  Tre gode råd

  Her er 3 konkrete anbefalinger for å produsere filetprodukter av toppkvalitet:

  1. Fang fisken skånsomt

  Stikkord: Fangstbegrensning, sekkutløser, knuteløst lin, artsseleksjon, kort tauetid og redusert fangstmengde

  Skånsom fangst er nøkkelen til god kvalitet. Ved å bruke fangstbegrensning og sekkutløser får fisken bedre forhold og bedre oksygentilgang under fangst.

  Fangstbegrensning med sekkeutløser.
  Fangstbegrensning med sekkeutløser. Bilde: Havforskningsinstituttet

  Knuteløst lin i snurrevadsekken vil også redusere belastningen under fangst. I tillegg bør man bruke redskap som fangster mer effektivt ønsket fiskeart, spesielt ved hysefiske.

  Hyse er mer sårbar enn torsk, og tåler dårlig å bli lagret sammen med andre arter.

  Tauetiden bør være kortest mulig, og fangstmengden bør ikke overstige 5-7 tonn.

  Snurrevadsekk med knuteløst lin.
  Snurrevadsekk med knuteløst lin. Foto: Havforskningsinstituttet

  2. Hold fisken i live frem til slakting

  Stikkord: Sortering, flatbunnet lagringsrom, rikelig med oksygen (mer enn 90%)

  For levendelagring om bord må flere kritiske faktorer være på plass. Fisken bør tas raskest mulig om bord, gjerne ved pumping, før den overføres til tanker som er tilpasset hold av levende fisk.

  Kun uskadet fisk skal lagres levende, og rommene eller tankene må ha flat bunn med tilstrekkelig oksygentilførsel tilpasset mengden fisk som lastes og lagres.

  Spesielt under lasting av levende fisk er tilstrekkelig oksygennivå kritisk. Oksygennivået må derfor følges nøye med på og tilpasses både ved lasting og gjennom lagring.

  Levende hyse om bord i fartøyets tank.
  Levende hyse om bord i fartøyets tank. Foto: Nofima

  3. Skånsom levering av levende fisk

  Stikkord: Tenk badeland!

  Også levende fisk skal bedøves før utblødning og slakting, dette gjelder både om bord i fartøy og ved produksjon hos landanlegg.

  Ved levering av levende fisk skal båt og mottaksanlegg være konstruert slik at fisk ikke belastes ved slag, klem og fall før avliving.

  Etter avliving bør fisken fileteres før den blir dødsstiv.

  Se film

  Her kan du se hvordan vi har dokumentert kvaliteten på hysa i forsøk sammen med Båtsfjordbruket.

  Andre Verdt å vite-saker