Jeg jobber som senioringeniør i Tromsø ved Divisjon Akvakultur i avdelingen Akvalab. I Nofima har jeg jobbet siden 2016, både på laboratoriene på Ås og i Tromsø. Hovedfokuset ved mitt arbeid er laboratorieanalyser som kan vurdere fiskehelse. Jeg jobber tett med mine kolleger om et felles mål for bedre fiskevelferden og være med på å skape enda sunnere mat.
På laboratoriet arbeider jeg med ulike celle- og molekylærbiologiske metoder, deriblant RNA og DNA-ekstraksjon av vevsprøver fra laks, torsk, kongekrabbe og rognkjeks. Påfølgende analyser kan være qPCR gen-analyser eller ulike bioassay`s.
Nylig har vi startet med CRISPR-teknologi der vi jobber med både torsk og laks på våre lokaliteter. Mikroskopering av tarmprøver for å vurdere tarmhelse jobber jeg også noe med. Under mine arbeidsår på Nofima Ås var hovedansvaret mitt den primære cellelaben på Divisjon Mat.
Arbeidsdagene er svært varierende der laboratoriearbeid i prosjekter, innkjøp til lab, vedlikehold av instrumenter og feltarbeid fyller dagene.

Min utdannelse har jeg fra Trondheim og Bergen der jeg ble utdannet Bioingeniør med en mastergrad i medisinsk cellebiologi. Tidligere yrkeserfaring har jeg fra sykehuslaboratorier innenfor fagområdene medisinsk mikrobiologi og medisinsk biokjemi der jeg utøvde arbeid ved bruk av flow cytometri, qPCR og biokjemiske analysemetoder for medisinsk diagnostikk.

+47 994 34 051

+47 77 62 90 79

E-post

Tromsø

Akvalab

Cristin Se publikasjoner i Cristin