Nofima utvikler metodikk for å følge opp helseutfordringer som kan komme av klimaforandringene og vekst i oppdrett av nye arter.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Det er fortsatt under 2 millioner torsk i oppdrett i Norge, men tallet er økende. I tillegg snuser næringen på oppdrett av andre aktuelle arter.

Ytteborg er fiskehelseforsker, og har ledet et prosjekt der hun og kollegaer har utviklet verktøy for å sammenligne hvordan stressende miljø påvirker det ytre immunforsvaret til torsk, laks og rognkjeks. Verktøyene de har utviklet er såkalte «in vitro modeller», som er dyrking av celler fra ulike organer som skinn og nese fra fisk.

Med disse verktøyene kan fisken indirekte fortelle forskerne hvordan den håndterer utfordringene den møter i en merd, som for eksempel temperaturendring eller kjemiske midler.

Skjellene til torsken kan dyrkes videre i cellekulturer. Foto: Elisabeth Ytteborg/Nofima.

Sykdom kan komme til å øke

Bakteriesykdommer kan øke i omfang med høyere vanntemperatur som følge av klimaforandringene. Samtidig trives de fleste oppdrettsarter i Norge dårlig ved høy temperatur.

– Vi trenger mer kunnskap om temperatur og fiskens motstandsdyktighet. Her kan vi komme langt med å bruke cellemodeller, sier Ytteborg.

Vi må utvikle godt verktøy

Nofima har drevet det nasjonale avlsprogrammet for torsk i 20 år og kunnskapen som skapes bør overføres til andre aktuelle arter i norsk akvakultur.

− Med klimaforandringene kommer nye utfordringer knyttet til fiskens helse. Det er et felt som til nå har vært lite prioritert, sier Lill-Heidi Johansen, fiskehelseansvarlig i det nasjonale torskeavlsprogrammet.

− Vi må fylle opp verktøykassen bedre slik at vi er forberedt på å møte helseutfordringer som måtte komme, også på andre arter enn torsk og laks, sier Johansen.

Nofimas modeller skal brukes i forskningen for industrien, og utvikles videre. Ved å bruke cellemodeller kan forskerne få verdifull informasjon uten å bruke flere dyr i forsøk. Nofima-forskerne fikk dyreforsøksprisen (Norecopas 3R-pris) for dette arbeidet med å utvikle alternativer til dyr i forsøk i 2021.

Publikasjon

Kontaktpersoner