Jeg er forsker i Nofima, avdeling Fiskehelse i Tromsø, og har jobbet ved instituttet siden 2002. Mine forskningsområder er primært innen mikrobiologi/bakteriologi, lakselus, amøber og noe arbeid med rognkjeks/rensefisk. Et viktig forskningsfelt er utvikling og arbeid med parasittiske (lus og amøber) smittemodeller, og koordinering/utførelse av smitteforsøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø (Kårvik). Dette gjelder forsøk som omhandler torsk, laks, lakselus (smitteforsøk og Bioassays) og rognkjeks. Har lang erfaring og kompetanse når det gjelder laboratorie- og feltarbeid. Har en glødende interesse for alt som omhandler rognkjeks, både generell biologi og ut fra egenskapen som rensefisk. Koordinerer også forsøk (interne/eksterne) som kan utføres i vårt flotte lakselus laboratorium ved Havbruksstasjonen. Parasitter er generelt et stort interessefelt.
Et annet interessefelt og arbeidsområde er HMS og AMU, der jeg er verneombud og hovedverneombud for hele Nofima AS. Har sittet som leder i AMU i flere perioder, og er valgt inn for ny periode (2021-2023). Jeg har hovedfag i mikrobiolog fra Norges Fiskerihøgskole (1997). Etter endt utdanning jobbet jeg som avdelingsingeniør ved DNA-sekvenseringslaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.

+47 905 00 994

+47 77 62 91 06

E-post

Tromsø

Fiskehelse

Cristin Se publikasjoner i Cristin