Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Mette Serine W Breiland

Jeg er forsker i Nofima, avdeling Fiskehelse i Tromsø, og har jobbet ved instituttet siden 2002. Mine forskningsområder er primært innen mikrobiologi/bakteriologi, lakselus og rognkjeks/rensefisk. Et viktig forskningsfelt er utvikling og arbeid med bakterielle smittemodeller, og koordinering/utførelse av smitteforsøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø (Kårvik). Dette gjelder forsøk som omhandler torsk, laks, lakselus (smitteforsøk og Bioassays) og rognkjeks. Har lang erfaring og kompetanse når det gjelder laboratorie- og feltarbeid. Har en glødende interesse for alt som omhandler rognkjeks, både generell biologi og ut fra egenskapen som rensefisk. Koordinerer også forsøk (interne/eksterne) som kan utføres i vårt flotte lakselus laboratorium ved Havbruksstasjonen.Et annet interessefelt og arbeidsområde er HMS og AMU, der jeg er verneombud og hovedverneombud for hele Nofima AS. Har sittet som leder i AMU driftsåret august 2014 til august 2015, og er valgt inn for ny periode (2015-2017). Jeg har hovedfag i mikrobiolog fra Norges Fiskerihøgskole (1997). Etter endt utdanning jobbet jeg som avdelingsingeniør ved DNA-sekvenseringslaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.

Mette Serine W har 23 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Soleng, Malene; Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johnsen, Hanne; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Rørmark, Lisbeth; Pittman, Karin; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Atlantic salmon (Salmo salar) mounts systemic and mucosal stress responses to peracetic acid

Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mortensen, Atle; 2018: Ultrasound as potential inhibitor of salmon louse infestation - a small-scale study

Lorentzen, Grete Elisabeth; Wesmajervi Breiland, Mette S.; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig; 2015: Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature

Krasnov, Aleksei; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Hatlen, Bjarne; Afanasyev, Sergey; Skugor, Stanko; 2015: Sexual maturation and administration of 17β-estradiol and testosterone induce complex gene expression changes in skin and increase resistance of Atlantic salmon to ectoparasite salmon louse

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2012: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Cooper, Marie; Herland, Hilde; 2011: Viability of Listeria monocytogenes in an experimental model of nigiri sushi of halibut (Hippoglossus hippoglossus) and salmon (Salmo salar)

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mennen, Saskia; Mennen, Saskia; Nilsen, Frank; 2009: New polymorphic di-nucleotide microsatellite markers for Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Moen, Thomas; Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; Westgaard, Jon-Ivar; 2009: A SNP/microsatellite genetic linkage map of the Atlantic cod (Gadus morhua)

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mennen, Saskia; Mennen, Saskia; Nilsen, Frank; 2008: Development of twenty sequence-tagged microsatellites for the Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Tafese, Tekle; Nilsen, Frank; 2008: Twenty three novel microsatellite markers developed from Atlantic cod (Gadus morhua L.) expressed sequence tags

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Nilsen, Frank; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge; 2008: Identification and characterisation of nine new gene-associated microsatellite markers for Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Herlin, Marine; Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Taggart, John B.; McAndrew, B.J.; Penman, David; 2008: Analysis of the parental contribution to a group of fry from a single day of spawning from a commercial Atlantic cod (Gadus morhua) breeding tank

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Moen, Thomas; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Westgård, J. I.; Fjalestad, K.T.; Kettunen, A; Kettunen, Anne Helena; Nilsen, F.; 2007: Development and characterisation of microsatellite and single nucleotide polymorphism markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Delghandi, Madjid; Westgård, J. I.; Stenvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti Turid; 2007: Genotyping of Atlantic cod (Gadus morhua L.) using five microsatellite markers and a population specific single nucleotide polymorphism

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Tafese, Tekle; Stenvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid; 2007: Eight new microsatellite markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.) derived from an enriched genomic library

Westgaard, Jon-Ivar; Tafese, Tekle; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Steinvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid; 2007: Identification and characterisation of thirteen new microsatellites for Atlantic cod (Gadus morhua L.) from a repeat-enriched library

Westgård, J. I.; Tafese, Tekle; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Nilsen, F.; Fjalestad, K.T.; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid; 2007: Development of ten new EST-derived microsatellites in Atlantic cod (Gadhus morhua L.)

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Westgaard, Jon-Ivar; Delghandi, Madjid; 2006: Evaluation of a novel pentaplex microsatellite marker system for paternity studies in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Stenvik, Jørgen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid; 2006: Development of 25 gene-associated microsatellite markers of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Stenvik, Jørgen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid; 2006: Genotyping of pantophysin I (Pan I) of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by allele-specific PCR

Lund, Vera; Jenssen, Liss M.; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2002: Assessment of genetic variability and relatedness among atypical Aeromonas salmonicida from marine fishes, using AFLP-fingerprinting

Ringø, Einar; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Wesmajervi, Mette Serine; Bendiksen, Heidi Rogn; Berg, Anita; Olsen, Rolf Erik; Johnsen, Trude; Mikkelsen, Helene; Seppola, Marit; Strøm, Ellen; Holzapfel, Wilhelm; 2001: Identification and characterization of Carnobacteria Isolated from fish intestine

Ringø, Einar; Bendiksen, Heidi; Wesmajervi, Mette Serine; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Olsen, Rolf Erik; Jansen, Peder Andreas; Mikkelsen, Helene; 2000: Lactic acid bacteria associated with the digestive tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Mette Serine W har 30 andre publikasjoner i Cristin:

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Hytterød, Sigurd; Mohammad, Saima; Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Rørmark, Lisbeth; Pedersen, Lars Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Peracetic acid and its anti-parasitic activity against Neoparamoeba perurans, the causative agent of amoebic gill disease

Soleng, Malene; Pedersen, Lars Flemming; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Pittman, Karin; Rørmark, Lisbeth; Lazado, Carlo C.; 2019: The role of stress in the responses of Atlantic salmon to a peroxide-based oxidant

Lazado, Carlo C.; Timmerhaus, Gerrit; Pedersen, Lars-Flemming; Pittman, Karin; Soleng, Malene; Soleng, Malene; Haddeland, Sindre; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Sveen, Lene; Rørmark, Lisbeth; Mohammad, Saima; Hytterød, Sigurd; 2019: Peracetic acid as a potential treatment for amoebic gill disease (AGD) in Atlantic salmon - Stage 1

Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johnsen, Hanne; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.; 2019: Coordination of systemic and mucosal stress responses in Atlantic salmon treated with an organic peroxide.

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Timmerhaus, Gerrit; Hytterød, Sigurd; Hansen, Marianne Helén Selander; Kirste, Katrine Hånes; Mohammad, Saima; Pedersen, Lars-Flemming; Pittman, Karin; Rørmark, Lisbeth; Lazado, Carlo C.; 2019: Molecular signatures of Atlantic salmon mucosa under chemically induced oxidative stress

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; 2017: Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Puvanendran, Velmurugu; Rud, Ida; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Arnesen, Jan-Arne; Jensen, Merete Rusås; Meisland, Ane; Axelsson, Lars; 2017: Probiotic carnobacteria increase growth parameters and disease resistance in farmed cod (Gadus morhua) larvae

Puvanendran, Velmurugu; Rud, Ida; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Axelsson, Lars; 2017: PROBIOTIC BACTERIUM Carnobacterium divergens DELIVERED TO ATLANTIC COD Gadus morhua LARVAE THROUGH ARTEMIA IMPROVES THE GROWTH, SURVIVAL AND DISEASE RESISTANCE

Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; 2017: Bacterial challenge models in lumpfish (Cyclopterus lumpus)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor; 2016: Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2)

Mortensen, Atle; Sae-Lim, Panya; Puvanendran, Velmurugu; Hansen, Øyvind J; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mikalsen, Heidi Eileen; Lein, Ingrid; Helland, Synnøve; Tveiten, Helge; Baranski, Matthew; Jacq, Celeste; Drangsholt, Tale Marie K; Nielsen, Hanne Marie; 2016: Avl på rognkjeks

Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle; 2016: Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; Sae-Lim, Panya; Hansen, Øyvind J; Mortensen, Atle; 2016: SUCEPTIBILITY OF 68 LUMPFISH (CYCLOPTERUS LUMPUS L.) FAMILIES TO VIBRIO ORDALII INFECTION

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Er rognkjeks (Cyclopterus lumpus) mottakelig for Vibrio ordalii og infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV)?

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Rognkjeks

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Susceptibility of different Lumpfish (Cyclopterus lumpus) families to Vibrio ordalii infection

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2015: Susceptibility of lumpfish Cyclopterus lumpus to Vibrio ordalii and infectious pancreatic necrosis virus IPNV.

Mikkelsen, Helene; Bangera, Rama; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mortensen, Atle; 2015: Families of Atlantic cod: Susceptibility to Vibrio anguillarum and Aeromonas salmonicida achromogenes and response to vaccination

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Johansen, Lill-Heidi; Mikalsen, Heidi Eileen; 2014: Susceptibility of lumpfish (Cyclopterus lumpus) to Vibrio ordalii and Infectious Pancreatic Necrosis Virus IPNV

Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2014: Rognkjeks - ikke bare rogn og kjeks

Skugor, Stanko; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Hatlen, Bjarne; Krasnov, Aleksei; 2013: Estrogen and testosterone differentially modulate skin transcriptional responses and protect against salmon louse infection in Atlantic salmon

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; 2011: RSW-, CSW- og iskjøling av råstoff (torsk), konsekvenser for filetkvaliteten - forsøk 2011

Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; 2011: Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2010: Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2010: Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Tobiassen, Torbjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Akse, Leif; 2009: Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST

Aasmo Finne, Merethe; Fjalestad, Kjersti Turid; Delghandi, Madjid; Hansen, Øyvind J; Haug, Lise; Kettunen, Anne Helena; Skajaa, Katrine; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mortensen, Atle; 2004: Developing a genetic improvement programme in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Kettunen, Anne Helena; Delghandi, Madjid; Aasmo Finne, Merethe; Hansen, Øyvind J; Haug, Lise; Mortensen, Atle; Skajaa, Katrine; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; 2004: Genetic variation in resistance against vibriosis in Atlantic cod (Gadus morhua)