Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Mette Serine W Breiland

Jeg er forsker i Nofima, avdeling Fiskehelse i Tromsø, og har jobbet ved instituttet siden 2002. Mine forskningsområder er primært innen mikrobiologi/bakteriologi, lakselus og rognkjeks/rensefisk. Et viktig forskningsfelt er utvikling og arbeid med bakterielle smittemodeller, og koordinering/utførelse av smitteforsøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø (Kårvik). Dette gjelder forsøk som omhandler torsk, laks, lakselus (smitteforsøk og Bioassays) og rognkjeks. Har lang erfaring og kompetanse når det gjelder laboratorie- og feltarbeid. Har en glødende interesse for alt som omhandler rognkjeks, både generell biologi og ut fra egenskapen som rensefisk. Koordinerer også forsøk (interne/eksterne) som kan utføres i vårt flotte lakselus laboratorium ved Havbruksstasjonen.
Et annet interessefelt og arbeidsområde er HMS og AMU, der jeg er verneombud og hovedverneombud for hele Nofima AS. Har sittet som leder i AMU driftsåret august 2014 til august 2015, og er valgt inn for ny periode (2015-2017). Jeg har hovedfag i mikrobiolog fra Norges Fiskerihøgskole (1997). Etter endt utdanning jobbet jeg som avdelingsingeniør ved DNA-sekvenseringslaboratoriet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN.

Mette Serine W Breiland har 38 publikasjoner ved Nofima:

Chemical oxidative stressors alter the physiological state of the nasal olfactory mucosa of Atlantic salmon

Lazado, Carlo C.; Voldvik, Vibeke; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Osorio, Joao; Hansen, Marianne Helén Selander; Krasnov, Aleksei

2021

Oxidative chemical stressors alter the physiological state of the nasal olfactory mucosa of atlantic salmon

Lazado, Carlo C.; Voldvik, Vibeke; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Osorio, Joao; Hansen, Marianne H. S.; Krasnov, Aleksei

2020

Oxidant-induced modifications in the mucosal transcriptome and circulating metabolome of Atlantic salmon

Lazado, Carlo C.; Pedersen, Lars-Flemming; Kirste, Katrine Hånes; Soleng, Malene; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Timmerhaus, Gerrit

2020

Atlantic salmon (Salmo salar) mounts systemic and mucosal stress responses to peracetic acid

Soleng, Malene; Johansen, Lill-Heidi; Johnsen, Hanne; Johansson, Gunhild Seljehaug; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Rørmark, Lisbeth; Pittman, Karin; Pedersen, Lars-Flemming; Lazado, Carlo C.

2019

Peredikksyre som behandling av amøbegjellesykdom (AGD) i laks

Lazado, Carlo C.; Timmerhaus, Gerrit; Pedersen, Lars-Flemming; Pittman, Karin; Soleng, Malene; Haddeland, Sindre; Johansen, Lill-Heidi; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Sveen, Lene; Rørmark, Lisbeth; Mohammad, Saima; Hytterød, Sigurd

2019

Ultrasound as potential inhibitor of salmon louse infestation - a small-scale study

Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mortensen, Atle

2018

Beste praksis for medikamentfrie metoder for lakseluskontroll (MEDFRI) - Faglig sluttrapport

Holan, Astrid Buran; Roth, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Kolarevic, Jelena; Hansen, Øyvind J; Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Gjerde, Bjarne; Hatlen, Bjarne; Mortensen, Atle; Lein, Ingrid; Johansen, Lill-Heidi; Noble, Chris; Gismervik, Kristine; Espmark, Åsa Maria Olofsdotter

2017

Effekt av ultralyd på lakselus - Resultater fra smitteforsøk med lakselus i kar

Skjelvareid, Martin Hansen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Holan, Astrid Buran; Mortensen, Atle

2016

Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor

2016

Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1)

Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2015

Growth of halophilic microorganisms and histamine content in dried salt-cured cod (Gadus morhua L.) stored at elevated temperature

Lorentzen, Grete Elisabeth; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens; Wang-Andersen, Jarle; Olsen, Ragnar Ludvig

2015

RSW-, CSW- og iskjøling av råstoff (torsk), konsekvenser for filetkvaliteten - forsøk 2011

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche

2011

Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger

Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens

2011

Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2011

Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2010

Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode

Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine

2010

Antimikrobiell effekt av vann og is produsert med PETFROST

Tobiassen, Torbjørn; Wesmajervi, Mette Serine; Akse, Leif

2009

A SNP/microsatellite genetic linkage map of the Atlantic cod (Gadus morhua)

Moen, Thomas; Delghandi, Madjid; Wesmajervi, Mette Serine ; Fjalestad, Kjersti Turid; Westgaard, Jon-Ivar

2009

New polymorphic di-nucleotide microsatellite markers for Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mennen, Saskia; Nilsen, Frank

2009

Twenty three novel microsatellite markers developed from Atlantic cod (Gadus morhua L.) expressed sequence tags

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Tafese, Tekle; Nilsen, Frank

2008

Identification and characterisation of nine new gene-associated microsatellite markers for Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Nilsen, Frank; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge

2008

Analysis of the parental contribution to a group of fry from a single day of spawning from a commercial Atlantic cod (Gadus morhua) breeding tank

Herlin, Marine; Delghandi, Madjid; Wesmajervi, Mette Serine ; Taggart, John B.; McAndrew, B.J.; Penman, David

2008

Development of twenty sequence-tagged microsatellites for the Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Mennen, Saskia; Nilsen, Frank

2008

Genotyping of Atlantic cod (Gadus morhua L.) using five microsatellite markers and a population specific single nucleotide polymorphism

Wesmajervi, Mette Serine ; Delghandi, Madjid; Westgård, J. I.; Stenvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti Turid

2007

Eight new microsatellite markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.) derived from an enriched genomic library

Wesmajervi, Mette Serine ; Tafese, Tekle; Stenvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid

2007

Development of ten new EST-derived microsatellites in Atlantic cod (Gadhus morhua L.)

Westgård, J. I.; Tafese, Tekle; Wesmajervi, Mette Serine ; Nilsen, F.; Fjalestad, K.T.; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid

2007

Development and characterisation of microsatellite and single nucleotide polymorphism markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Moen, Thomas; Wesmajervi, Mette Serine ; Westgård, J. I.; Fjalestad, K.T.; Kettunen, Anne; Nilsen, F.

2007

Identification and characterisation of thirteen new microsatellites for Atlantic cod (Gadus morhua L.) from a repeat-enriched library

Westgaard, Jon-Ivar; Tafese, Tekle; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Steinvik, Jørgen; Fjalestad, Kjersti; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid

2007

Genotyping of pantophysin I (Pan I) of Atlantic cod (Gadus morhua L.) by allele-specific PCR

Stenvik, Jørgen; Wesmajervi, Mette Serine ; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid

2006

Development of 25 gene-associated microsatellite markers of Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Stenvik, Jørgen; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Fjalestad, Kjersti Turid; Damsgård, Børge; Delghandi, Madjid

2006

Identification and characterization of Carnobacteria Isolated from fish intestine

Ringø, Einar; Wesmajervi, Mette Serine ; Bendiksen, Heidi Rogn; Berg, Anita; Olsen, Rolf Erik; Johnsen, Trude; Mikkelsen, Helene; Seppola, Marit; Strøm, Ellen; Holzapfel, Wilhelm

2001

Lactic acid bacteria associated with the digestive tract of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Ringø, Einar; Bendiksen, Heidi; Wesmajervi, Mette Serine ; Olsen, Rolf Erik; Jansen, Peder A; Mikkelsen, Helene

2000