Vitenskapelig artikkel

Development and characterisation of microsatellite and single nucleotide polymorphism markers in Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Delghandi, Madjid; Stenvik, Jørgen; Moen, Thomas; Breiland, Mette Serine W; Westgård, J. I.; Fjalestad, K.T.; Kettunen, Anne Helena; Nilsen, F.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 272, p. 250, 2007

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI