Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-901-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Esaiassen, Margrethe; Carlehøg, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine W; Østli, Jens

Serier : Nofima rapportserie 31/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Ferske og tinte torskefileter er sammenlignet med bruk av sensorisk panel og vurdering av filetindeks, samt måling av vanninnhold, protein, aske, totalt flyktig nitrogen (TVN), trimetylamin (TMA), trimetylaminoksid (TMAO), totalkim og sulfidproduserende bakterier. Det er funnet små forskjeller mellom fersk torskefilet lagret en uke på is og nytint torskefilet/torskefilet lagret på is 2 dager etter tining. Funnene i denne rapporten dokumenterer ikke til fulle forskjeller eller likheter på kategoriene ”fersk” eller ”tint”. Dette skyldes at både fersk og tint fisk endrer kvalitet og egenskaper betydelig under lagringen etter slakting/tining, slik at alderen på råstoffet av stor betydning. Resultatene i dette arbeidet kan benyttes som veiledende til hvilke kvalitetsutviklinger og egenskaper man kan forvente dersom man har ferskt og tint råstoff av god kvalitet tilgjengelig for presentasjon i kjøledisker.

Kontaktpersoner: