Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Andre Sture Bogevik

Jeg er forsker i gruppen Ernæring og fôrteknologi under Akvakulturdivisjonen i Nofima. Har vært ansatt i Nofima siden våren 2012, og har tidligere hovedsakelig jobbet med å tilrettelegge fôrproduksjoner ved Nofimas Fôrteknologisenteret for kunder som vil teste nye ingredienser i fiskeforsøk. I tillegg er jeg ansvarlig QP for medisinfôrproduksjonen ved senteret. Jeg er prosjektleder for prosjekt gjennom hele verdikjeden fra ingrediens, fôrproduksjon, fiskeforsøk til analyser av fisk. Jeg har tidligere jobbet med ernæringsfysiologi og endokrinologi hos arter som laks, kveite og torsk. Dette arbeidet har jeg tatt opp igjen de siste årene, og jobber når med ernæringsrelaterte problemstillinger opp mot appetittregulering og reproduksjon hos laks og torsk.Aktuelle prosjekter 2016:

NFR: Plasticod (2016-2019) Digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod food web (partner with UIB)

BIA (2015-2018) Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske (partner with IMR).

Antilusefôr-utvikling i lag med Aller Aqua

Hospiterer ved Northwest Fisheries Science Center, Seattle høsten 2016.

Andre Sture har 15 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Berge, Gerd Marit; Fernandes, Jorge; Ivanova, Lada; 2019: Development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for the simultaneous determination of mycotoxins and phytoestrogens in plant-based fish feed and exposed fish

Bogevik, André Sture; Nygren, Heli; Balle, Thomas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Kousoulaki, Katerina; 2018: Enzymatic Interesterification of Heterotrophic Microalgal Oil with Rapeseed Oil to Decrease the Levels of Tripalmitin

Bogevik, André Sture; Kousoulaki, Katerina; Skiftesvik, Anne Berit; Opstad, Ingegjerd; 2016: Fishmeal quality and ethoxyquin effects on the weaning performance of ballan wrasse (Labrus bergylta) larvae

Kousoulaki, Katerina; Bogevik, André Sture; Skiftesvik, Anne Berit; Jensen, Per Anders; Opstad, Ingegjerd; 2015: Marine raw material choice, quality and weaning performance of Ballan wrasse (Labrus bergylta) larvae

Bogevik, André Sture; Rathore, Raja Mansingh; Arjona, Yolanda; Atack, Tim; Treasurer, James; Rønnestad, Ivar; Kousoulaki, Katerina; 2014: Dietary plant oils delay early sexual maturation compared with marine fish oil in male European seabass (Dicentrarchus labrax) - Effects on testis histology and key reproductive hormones

Bogevik, André Sture; Natario, Silvestre Ramos; Karlsen, Ørjan; Thorsen, Anders; Hamre, Kristin; Rosenlund, Grethe; Norberg, Birgitta; 2012: The effect of dietary lipid content and stress on egg quality in farmed Atlantic cod Gadus morhua

Bogevik, André Sture; Henderson, R. J.; Mundheim, Harald; Olsen, Rolf Erik; Tocher, D. R.; 2011: The effect of temperature and dietary fat level on tissue lipid composition in Atlantic salmon (Salmo salar) fed wax ester-rich oil from Calanus finmarchicus

Bogevik, André Sture; 2011: Marine wax ester digestion in salmonid fish: a review

Bogevik, André Sture; Henderson, R. James; Mundheim, Harald; Waagbø, Rune; Tocher, Douglas R.; Olsen, Rolf Erik; 2010: The influence of temperature on the apparent lipid digestibility in Atlantic salmon (Salmo salar) fed Calanus finmarchicus oil at two dietary levels

Bogevik, André Sture; Tocher, Douglas R.; Langmyhr, Eyolf; Waagbø, Rune; Olsen, Rolf Erik; 2009: Atlantic salmon (Salmo salar) postsmolts adapt lipid digestion according to elevated dietary wax esters from Calanus finmarchicus

Oxley, Anthony; Bogevik, André Sture; Henderson, R. James; Waagbø, Rune; Tocher, Douglas R.; Olsen, Rolf Erik; 2009: Digestibility of Calanus finmarchicus wax esters in Atlantic salmon (Salmo salar) freshwater presmolts and seawater postsmolts maintained at constant water temperature

Bogevik, André Sture; 2009: Marine wax ester digestion in salmonid fish

Bogevik, André Sture; Olsen, Rolf Erik; Tocher, Douglas R.; 2008: Utilization and metabolism of palmityl and oleoyl fatty acids and alcohols in caecal enterocytes of Atlantic salmon (Salmo salar L.)

Bogevik, André Sture; Oxley, Anthony; Olsen, Rolf Erik; 2008: Hydrolysis of acyl-homogeneous and fish oil triacylglycerols using desalted midgut extract from Atlantic salmon, Salmo salar

Bogevik, André Sture; Tocher, Douglas R.; Waagbø, Rune; Olsen, Rolf Erik; 2008: Triacylglycerol-, wax ester- and sterol ester-hydrolases in midgut of Atlantic salmon (Salmo salar)

Andre Sture har 31 andre publikasjoner i Cristin:

Bogevik, André Sture; Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Burgerhout, Erik; Diepens, Noël; Koelmans, Albert A.; Rønnestad, Ivar; Tveiten, Helge; Puvanendran, Velmurugu; 2019: Microplastic ingestion in sexual maturing Atlantic cod (Gadus morhua)

Bogevik, André Sture; Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Burgerhout, Erik; Diepens, Noël; Koelmans, Albert A.; Rønnestad, Ivar; Tveiten, Helge; Puvanendran, Velmurugu; 2019: Microplastic ingestion in sexual maturing Atlantic cod (Gadus morhua)

Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Burgerhout, Erik; Diepens, Noël; Koelmans, Albert A.; Puvanendran, Velmurugu; Rønnestad, Ivar; Tveiten, Helge; Bogevik, André Sture; 2019: Microplastics as passive samplers of organic contaminants in the sea - results from field studies in Norway

Dhanasiri, Anusha; Chen, Xianquan; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Fæste, Christiane Kruse; Fernandes, Jorge; 2019: Nutriepigenomic effects of wheat gluten-based diet on Liver of Atlantic salmon

Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Berge, Gerd Marit; Fernandes, Jorge; Ivanova, Lada; 2019: Development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry method for the simultaneous determination of mycotoxins and phytoestrogens in plant-based fish feed and exposed fish.

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Lazado, Carlo C.; Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Myre, Ole Jacob; Merkin, Grigory; Okubamichael, Mearge; Pittman, Karin; 2019: Forebyggende ernæring mot lus på laks - forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr. Faglig delrapport

Bogevik, André Sture; Rud, Ida; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Hovde, Gunnhild; Krakeli, Tor-Arne; Veiseth-Kent, Eva; Høst, Vibeke; Knutsen, Svein Halvor; Karlsen, Christian; 2019: FeedModel – SIS 2017-2019. Feed, feed intake, digestbility and microbiota in salmon

Bogevik, André Sture; Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Burgerhout, Erik; Diepens, Noël; Koelmans, Albert A.; Rønnestad, Ivar; Tveiten, Helge; Puvanendran, Velmurugu; 2019: Microplastic ingestion in sexual maturing Atlantic cod (Gadus morhua)

Bogevik, André Sture; Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Koelmans, Albert A.; Diepens, Noël; Rønnestad, Ivar; Burgerhout, Erik; Tveiten, Helge; Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; 2019: Microplastic ingestion in sexual maturing Atlantic cod (Gadus morhua)

Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Bogevik, André Sture; Burgerhout, Erik; Puvanendran, Velmurugu; Tveiten, Helge; Diepens, Noël; Koelmans, Albert A.; Rønnestad, Ivar; 2019: Microplastics and contaminants: Field experiments to assess the role of microplastics as a vector for contaminants

Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Koelmans, Albert A.; Diepens, Noël; Rønnestad, Ivar; Burgerhout, Erik; Tveiten, Helge; Hansen, Øyvind J; Puvanendran, Velmurugu; Bogevik, André Sture; 2019: Microplastics as a vector of organic contaminants and their effect on Atlantic cod (Gadus morhua)

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2019: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Krasnov, Aleksei; Lazado, Carlo C.; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Pittman, Karin; Okubamichael, Meagre; Merkin, Grigory; Myre, Ole Jacob; Skeidsvoll, Sturle; Slawski, Hanno; 2019: The rearing environment masks the effect of dietary treatment for salmon lice resistance  

Bogevik, André Sture; Larsson, Thomas; Krasnov, Aleksei; Lazado, Carlo C.; Pittman, Karin; Skeidsvoll, Sturle; Hatlen, Bjarne; 2018: Redusert lusepåslag hos ørret fôret med mineraltilsetninger

Dhanasiri, Anusha; Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Fernandes, Jorge; 2018: «Nutrigenomiske» effekter av planteproteinbaserte fôr på fiskemuskulatur og milt

Dhanasiri, Anusha; Johny, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Zhang, Qirui; Fernandes, Jorge; 2018: Nutrigenomic effects of plant protein-based aquafeeds on fish muscle and spleen

Bogevik, André Sture; Vorkamp, Katrin; Karlsson-Drangsholt, Anders; Puvanendran, Velmurugu; 2018: Miljøgifter i mikroplast langs kysten av Norge og effekt på gytende torsk

Bogevik, André Sture; Aas, Turid Synnøve; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Samuelsen, Tor Andreas; 2018: Disintegration stability of extruded feed affects stomach functions in Atlantic salmon

Vorkamp, Katrin; Puvanendran, Velmurugu; Bogevik, André Sture; 2018: Contaminant sorption to microplastics – experiences from spike and extraction experiments

Sæther, Bjørn-Steinar; Bogevik, André Sture; 2017: Kunnskapsstatus; fôr til villfanget, levendelagret torsk

Dhanasiri, Anusha; Jony, Amritha; Fæste, Christiane Kruse; Bogevik, André Sture; Fernandes, Jorge; 2017: Nutrigenomic effects of plant protein-based aquafeeds on fish

Løkkeborg, Svein; Bogevik, André Sture; Humborstad, Odd Børre; Utne-Palm, Anne Christine; 2016: Råstoffkilder for anvendelse som attraktanter i fabrikkert agn

Bogevik, André Sture; Samuelsen, Tor Andreas; Østbye, Tone-Kari K; Krasnov, Aleksei; Press, Charles McLean; Pittman, Karin; Tsappis, Alex; Kousoulaki, Katerina; 2016: Life-long total replacement of fish oil in salmon feeds by heterotrophic microalgae

Bogevik, André Sture; Samuelsen, Tor Andreas; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Krasnov, Aleksei; Press, Charles McLean; Pittman, Karin; Tsappis, Alex; Kousoulaki, Katerina; 2016: Extrusion studies and life-long total replacement of fish oil in salmon feeds by heterotrophic microalgae biomass

Bogevik, André Sture; 2015: Xylanase supplementation in fish feed

Kousoulaki, Katerina; Grøtan, Espen; Bjelland, Reidun Marie; Kvalheim, Karen; Bogevik, André Sture; Skiftesvik, Anne Berit; 2014: Protein quality ad feed technical quality effects on ballan wrasse on-growing performance

Kousoulaki, Katerina; Grøtan, Espen; Kvalheim, Karen; Høstmark, Øistein; Klinge, Marianne Stordal; Bogevik, André Sture; 2014: Protein quality, commodity options and ballan wrasse weaning performance

Hatlen, Bjarne; Bogevik, André Sture; Helland, Ståle J.; Grisdale-Helland, Barbara; Figueiredo-Silva, Cláudia; 2014: Dietary protein level can be REDUCED WITHOUT affecting amino acid utilization efficiency for growth of Atlantic salmon post-smolts

Bogevik, André Sture; Rathore, Raja Mansingh; Arjona, Y; Atack, Tim; Treasurer, James; Noble, Chris; Hadas, E; Rønnestad, Ivar; Kousoulaki, Katerina; 2013: Winter Feeding Management Tool Development for Efficient European Sea Bass Cage Farming

Bogevik, André Sture; Karlsen, Ørjan; Andersson, Eva; Thorsen, Anders; Hamre, Kristin; Rosenlund, Grethe; Norberg, Birgitta; 2011: Effect of dietary lipid levels on sexual maturation and fecundity in female Atlantic cod (Gadus morhua L.)

Bogevik, André Sture; 2003: Effekter av energi og fettsyresammensetning i stamfiskdietter på eggkvalitet hos atlantisk kveite (Hippoglossus hippoglossus)