Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Andre Sture Bogevik

Jeg er forsker i gruppen Ernæring og fôrteknologi under Akvakulturdivisjonen i Nofima. Har vært ansatt i Nofima siden våren 2012, og jobbet de første årene med å tilrettelegge fôrproduksjoner ved Nofimas Fôrteknologisenteret for kunder som vil teste nye ingredienser i fiskeforsøk. Jeg er i dag prosjektleder for prosjekt gjennom hele verdikjeden fra ingrediens, fôrproduksjon, fiskeforsøk til analyser av fisk. I dr.graden. studerte jeg hvordan lipidet voksestere fra raduåteolje påvirket fôrutnyttelse og lipidmetabolismen i laks, deriblant vha in vitro modeller av hydrolyser og cellemodeller for opptak av lipider. Jeg jobber i dag videre med studier for bedre å forstå hvordan lipidstrukturer kan påvirke fisken. Jeg har i tillegg tidligere jobbet med ernæringsfysiologi og endokrinologi hos arter som laks, kveite og torsk. Dette arbeidet har jeg tatt opp igjen de siste årene, og jobber når med ernæringsrelaterte problemstillinger opp mot appetittregulering og reproduksjon hos laks og torsk.
Aktuelle kompetanse og prosjekter:

NFR: Plasticod (2016-2019) Digestion and maternal/paternal transfer of microplastic contaminants in Atlantic cod food web (partner with UIB)

BIA (2015-2018) Utvikling av et miljøvennlig alternativt agn for kommersielt linefiske (partner with IMR).

Antilusefôr-utvikling i lag med Aller Aqua

Lipidstruktur-analyser, lipidfordøyelse og lipidmetabolisme av nye forråstoffer for optimal utnyttelse i fôr til oppdrettfisk

Stamfiskernæring relatert til fremmedstoffer (mikroplast, toksiner) og essensielle næringsstoffer for optimal kvalitet av egg og larver – fokus på hannens betydning
– FoU ansvarlig for FoU konsesjon GSFR i samarbeid med Skretting

Millennial Salmon (2021-2024) Bærekraftig fôr til laks

Andre Sture Bogevik har 22 publikasjoner ved Nofima:

Disintegration stability of extruded fish feed affects gastric functions in Atlantic salmon (Salmo salar)

Bogevik, André Sture; Samuelsen, Tor Andreas; Aspevik, Tone; Romarheim, Odd Helge; Aas, Turid Synnøve; Kalananthan, Tharmini; Rønnestad, Ivar

2021

Assessing microplastic as a vector for chemical entry into fish larvae using a novel tube-feeding approach

Norland, Sissel; Vorkamp, Katrin; Bogevik, André Sture; Koelmans, Albert A.; Diepens, Noël J.; Burgerhout, Erik; Hansen, Øyvind Jul; Puvanendran, Velmurugu; Rønnestad, Ivar

2021

Sensitivity to Dietary Wheat Gluten in Atlantic Salmon Indicated by Gene Expression Changes in Liver and Intestine

Amritha, Johny; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Krasnov, Aleksei; Ruyter, Bente; Fæste, Christiane Kruse; Østbye, Tone-Kari K

2020

DNA damage and health effects in juvenile haddock (Melanogrammus aeglefinus) exposed to PAHs associated with oil-polluted sediment or produced water

Meier, Sonnich; Karlsen, Ørjan; Le Goff, Jérémie; Sørensen, Lisbet; Sørhus, Elin; Pampanin, Daniela Maria; Donald, Carey; Fjelldal, Per Gunnar; Dunaevskaya, Evgenia; Romano, Marta; Caliani, Ilaria; Casini, Silvia; Bogevik, André Sture; Olsvik, Pål Asgeir; Myers, Mark; Grøsvik, Bjørn Einar

2020

Plant-based diets induce transcriptomic changes in muscle of zebrafish and Atlantic salmon

Dhanasiri, Anusha; Amritha, Johny; Xue, Xi; Berge, Gerd Marit; Bogevik, André Sture; Rise, Matthew L.; Fæste, Christiane Kruse; Fernandes, Jorge Manuel de Oliveira

2020

Effect of temperature on digestibility, growth performance and nutrient utilization of corn distiller’s dried grains with soluble (DDGS) in Common carp juveniles

Révész, Norbert; Kumar, Shivendra; Bogevik, André Sture; Fazekas, Gyöngyvér; Jeney, Zsigmond; Hegyi, Árpád; Sándor, Zsuzsanna Jakabné

2020

Phospholipid and LC-PUFA metabolism in Atlantic salmon (Salmo salar) testes during sexual maturation

Bogevik, André Sture; Hayman, Edward S.; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Luckenbach, J. Adam

2020

Feeding response of Atlantic cod (Gadus morhua) to attractants made from by-products from the fishing industry

Palm, Anne Christine Utne; Bogevik, André Sture; Humborstad, Odd Børre; Aspevik, Tone; Pennington, Michael Robert; Løkkeborg, Svein

2020

Forebyggende ernæring mot lus på laks - forsøk og dokumentasjon på betydning av samvirkning mellom aktive tilsetninger og grunnfôr. Faglig delrapport

Bogevik, André Sture; Sveen, Lene; Ytteborg, Elisabeth; Karlsen, Christian; Lazado, Carlo C.; Krasnov, Aleksei; Timmerhaus, Gerrit; Andersen, Linda; Blindheim, Steffen H.; Myre, Ole; Merkin, Grigory; Okubamichael, Mearge; Pittman, Karin

2019

Enzymatic Interesterification of Heterotrophic Microalgal Oil with Rapeseed Oil to Decrease the Levels of Tripalmitin

Bogevik, André Sture; Nygren, Heli; Balle, Thomas; Haugsgjerd, Bjørn Ole; Kousoulaki, Katerina

2018

Kunnskapsstatus; fôr til villfanget, levendelagret torsk

Sæther, Bjørn-Steinar; Bogevik, André Sture

2017

Fishmeal quality and ethoxyquin effects on the weaning performance of ballan wrasse (Labrus bergylta) larvae

Bogevik, André Sture; Kousoulaki, Katerina; Skiftesvik, Anne Berit; Opstad, Ingegjerd

2016

Marine raw material choice, quality and weaning performance of Ballan wrasse (Labrus bergylta) larvae

Kousoulaki, Katerina; Bogevik, André Sture; Skiftesvik, Anne Berit; Jensen, Per Anders; Opstad, Ingegjerd

2015

Protein quality ad feed technical quality effects on ballan wrasse on-growing performance

Kousoulaki, Katerina; Grøtan, Espen; Bjelland, Reidun Marie; Kvalheim, Karen; Bogevik, André Sture; Skiftesvik, Anne Berit

2014

Protein quality, commodity options and ballan wrasse weaning performance

Kousoulaki, Katerina; Grøtan, Espen; Kvalheim, Karen; Høstmark, Øistein; Klinge, Marianne Stordal; Bogevik, André Sture

2014

Dietary plant oils delay early sexual maturation compared with marine fish oil in male European seabass (Dicentrarchus labrax) - Effects on testis histology and key reproductive hormones

Bogevik, André Sture; Rathore, Raja Mansingh; Arjona, Yolanda; Atack, Tim; Treasurer, James; Rønnestad, Ivar; Kousoulaki, Katerina

2014

The influence of temperature on the apparent lipid digestibility in Atlantic salmon (Salmo salar) fed Calanus finmarchicus oil at two dietary levels

Bogevik, André; Henderson, R. James; Mundheim, Harald; Waagbø, Rune; Tocher, Douglas R.; Olsen, Rolf Erik

2010