Vitenskapelig artikkel

Assessing microplastic as a vector for chemical entry into fish larvae using a novel tube-feeding approach

Norland, Sissel; Vorkamp, Katrin; Bogevik, Andre Sture; Koelmans, Albert A.; Diepens, Noël J.; Burgerhout, Erik; Hansen, Øyvind Jul; Puvanendran, Velmurugu; Rønnestad, Ivar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Chemosphere, vol. 265, p. 1–9, 2021

Utgiver: Pergamon Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0045-6535
Elektronisk: 1879-1298

Open Access: none

Lenker:
DOI