Nofima rapportserie

Rapport/Report 25/2015 – norsk sammendrag

Bogevik, Andre Sture

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 25/2015

Antall sider: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-302-2

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Fôringredienser fra planter har så langt vært det mest kostnadseffektive alternative til fisk i fiskefôr. Dette har i midlertidig økt innholdet av ufordøyelige polysakkarider som reduserer energiinnholdet i fôret og reduserer fordøyeligheten av næringsstoffer. Tilførsel i fôret av enzymer som bryter ned polysakkarider for økt proteinfordøyelighet og vekst har vært studert og er i bruk i produksjonen av svin og fjørfe, og nå også studert i fisk. Xylanase, ett naturlig enzym som bryter ned polysakkarider i plantespisende fisk, er kommersielt tilgjengelig som enzym-preparat alene eller i kombinasjon med andre enzym. Flere studier har vist at tilførsel av xylanase i fôr øker proteinfordøyelighet og vekst hos fisk fôret planteingredienser. I tillegg er det rapportert om økt produksjon av endogene enzymer og prebiotiske-effekter på tarmfloraen for en bedre vekst og helse hos fisk gitt xylanase. Tilførsel av xylanase i fôret til Atlantisk laks er ikke dokumentert. Bruk av xylanase i fôr til laks må dermed studeres for økt utnyttelse av polysakkarider fra planteingredienser.