Vitenskapelig artikkel

Feeding response of Atlantic cod (Gadus morhua) to attractants made from by-products from the fishing industry

Palm, Anne Christine Utne; Bogevik, Andre Sture; Humborstad, Odd Børre; Aspevik, Tone; Pennington, Michael Robert; Løkkeborg, Svein

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Fisheries Research, vol. 227, p. 8, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0165-7836
Elektronisk: 1872-6763

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI