Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-741-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bogevik, André Sture; Larsson, Thomas; Hatlen, Bjarne

Serier : Nofima rapportserie 6/2023

År : 2023

Forskningsområder

Fisk i oppdrett

Fôrutvikling og ernæring

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Nofima har vært faglig ansvarlig for FoU tillatelsene SF HØ 25 og H B 46 til Aller Aqua. Målet til FoU tillatelsene har vært å teste tilsetningsstoffer i fôr for å styrke vekst og helse i laks og regnbueørret, og for å redusere påslag av lakselus. Mineralingrediensen Biofeed Forte og to planteekstrakter er testet. Forsøk på regnbueørret tildelt Biofeed Forte viste lavere lusetall, og gav grunnlag for å teste dette på laks også. I perioden 2017-2018 ble det gjennomført forsøk med laks der en sammenlignet Salmon Group fôr med Aller Aqua fôr tilsatt Biofeed Forte, samt forsøk i 2019 der en sammenlignet Aller Aqua fôr med og uten Biofeed Forte. Det ble ikke observert lavere lusetall hos fisk tildelt fôr fra Aller Aqua. Det kan skyldes at fôrbehandlingstiden ikke var tilstrekkelig. I tillegg, ulik fiskestørrelse i diettgruppene gjorde sammenligning mellom gruppene krevende. Videre har Aller Aqua testet to ulike planteekstrakter i fôr til laks, derav en fermentert ingrediens testet både i laks og regnbueørret. Forsøk på regnbueørret i 2021-2022 ble gjennomført i merder med laser og rensefisk som holdt lusetallene nede store deler av produksjonen, og ingen forskjeller i lusetall ble observert mellom diettgruppene. Forsøk med de to planteekstraktene i fôr til laks viste ingen effekter på lusetall. Forsøkene viser at ved lave lusetall pga. andre lusebehandlingstiltak som rensefisk, laser, avlusning skaper variasjon i data som gjør det krevende å isolere effekt av tilsetningsstoff i fôr mot lusepåslag på laks og ørret. En løsning for fremtidige forsøk kan være multifaktorielt design for å ta hensyn til alle lusebehandlingstiltak i et kontrollert og komplekst design. Alternativt tillatelse til å overskride lusegrense i periode for å teste fôr. Begge disse var utenfor mulighetsrommet i denne FoU-tillatelsen.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen