Nofima, sammen med SINTEF OCEAN, er involvert i SAFE-prosjektet hvor hovedmålet er å fremme bilateralt samarbeid mellom Kroatia og Norge innen bærekraftig havbruk og fiskeri.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2023

Slutt

31. mar 2024

Finansiert av

EØS-midlene

Samarbeid

Sintef Ocean, Zadar fylke, Kroatia, Universitetet i Zagreb, Kroatia og Landbruksdepartementet i Kroatia

Prosjektleder(e):

Tone Aspevik

Andre deltakere:

Åge Oterhals

Bakgrunn

Basert på nye EU-forskrifter og landingsplikt for fiskeribifangst, har representanter fra Zadar County og Universitetet i Zagreb, sammen med forskere fra Nofima og SINTEF, etablert SAFE-prosjektet for å vurdere mulighetene og utfordringene for utnyttelse av kroatisk bifangst og restråstoff.

Mål

Det overordnede langsiktige målet for dette prosjektet er utvikling av forutsetninger for bærekraftig forvaltning av akvakultur og fiskeribiprodukter, basert på sirkulære økonomimodeller (upcycling).

Det er et økende behov for å tilpasse akvakultur- og fiskerisektorene til relevant EU-lovgivning, med fokus på landingsplikt og forvaltning av marine biprodukter, samt å fremme den generelle overgangen til de «blå» sektorene mot sirkulærøkonomiske modeller.

I tillegg vil prosjektet bidra til målet om å forbedre selvbærende modeller for akvakultur, ved å utforske potensialet for råvare- og produktdefinisjon hovedsakelig for bærekraftig fôrproduksjon.

Prosjektet vil fokusere på fem spesifikke kompetanseområder:

  1. Landingsplikt – utnyttelse av utkast og produktdefinisjon
  2. Definere muligheter for å konvertere målrettede marint restråstoff til verdifulle produkter (akvakultur, fiske, prosessering)
  3. Foreslåtte kort- og langsiktige retningslinjer, definisjon av produktlinjer og moduler i henhold til kapasitet, biproduktstruktur og regelverk
  4. Definisjon av omfanget av forvaltningssenter for fiskebiprodukter og hjelpeløsninger for fjernhåndtering av biprodukter og logistikk
  5. Produktdiversifisering og marked

Resultatet av arbeidet med nevnte fokusområder vil bli beskrevet i «Rapport om bærekraftig forvaltning av fiskeri- og akvakulturbiprodukter».

For å sikre effektiv kunnskapsoverføring og implementering av kunnskap og innovative løsninger som følge av prosjektets aktiviteter og resultater, har prosjektet som mål å involvere forskere og eksperter fra feltet av fiskebiprodukter, hvor de etter å vurdere den foreløpige muligheten for å opprette sentre for håndtering av biprodukter i Kroatia

Dette gjør vi

I oktober 2023 ble det arrangert et Norgesbesøk, hvor den kroatiske delegasjonen fikk lære mer om restråstoffutnyttelse, både teori og praksis. Nofima arrangerte et besøk til Pelagia sin fiskemelsfabrikk på Karmsund og et holdt et dagsseminar på Nofimas lokaliteter i Bergen, hvor muligheter og utfordringer for utnyttelse av kroatisk bifangst og restråstoff, ble diskutert.

I januar 2024 reiste forskere fra Nofima til Kroatia for å jobbe videre med prosjektet. Besøket startet med et besøk hos det kroatiske landbruksdepartementet i Zagreb, før turen gikk videre til Zadar.

I Zadar fikk forskere fra Nofima og SINTEF omvisning hos forskjellig industri, som Cromaris, Kroatias største produsent av Sea Bass og Sea Bream, og fabrikken “Omega 3” som foredler små pelagisk fisk (sardiner og ansjos).

Besøket ble avsluttet med et seminar hos Zadar County, hvor Nofima og SINTEF la frem våre beregninger og anbefalinger for videre prosess.

Prosjektet munner til slutt ut i en sluttrapport, bestilt av Kroatias landbruksdepartement, med anbefalinger for utnyttelse av bifangst og restråstoff.