EU-prosjektet GUARDIANS har som mål å styrke små og mellomstore gårders konkurranseevne ved hjelp av relevante digitale teknologier. Prosjektet skal teste ut innovative digitale teknologier gjennom pilotprosjekter med små og mellomstore gårdsbruk i Sverige, Italia, Spania og Tsjekkia. På gårdene er det ulike type produksjoner fra fôr og kjøtt til honning og frukt.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2023

Slutt

28. feb 2027

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Se film om GUARDIANS

GUARDIANS styrker små og mellomstore gårder gjennom smarte løsninger.

Se en presentasjonsfilm om EU-prosjektet

Bakgrunn

Det kan være utfordrende for små og mellomstore virksomheter å ta i bruk nye teknologier. Det er derfor ønskelig at også de små og mellomstore landbruksenheter i Europa skal bli robuste og produktive gjennom ny teknologi.

Mål

Det nye EU-prosjektet GUARDIANS har som mål å styrke små og mellomstore gårders konkurranseevne ved hjelp av relevante digitale teknologier. Et metodologisk rammeverk for bedre samhandling mellom aktører skal stimulere de mindre matprodusenter til å ta i bruk nye innovative digitale teknologier.

Prosjektet introduserer ni digitale, innovative løsninger som gruppers i tre kategorier:

  • SMART (smart landbruk),
  • CAP (problemløsning for en samordnet landbrukspolitikk) og
  • ENV (miljøvalorisering).

Dette skal testes ut i Spania, Italia, Sverige og Tsjekkia med piloter på 22 små og mellomstore gårdsbruk. Deretter vil nærmere 100 gårdsbruk delta i en implementeringsfase av prosjektets sluttprodukter.

GUARDIANS’ digitale innovative løsninger skal hjelpe små og mellomstore bedrifter med å tette det teknologiske gapet mot store landbruksenheter. Slik skal de små aktørene også kunne produsere mat med mindre utslipp, bli mer bærekraftige og bedre sin konkurranseposisjon frem i tid.

En tverrfaglig samhandlingsmetodikk med nye strategier for økt anvendelsesgrad skal testes ut gjennom de ni ulike teknologiene. Her vil prosjektet teste og videreutvikle både maskinvare og programvare som inngår i ulike droneprosjekter på lufta og på bakken, ulike sensorer og nye overvåkningsstrategier tilpasset mindre matprodusenters behov.

Delmål

  1. Levere et tilpasset sett med digitale, innovative løsninger.
  2. Demonstrere tverrfaglig rammeverk for samskaping.
  3. Definere strategier for mer bærekraftige, produktive styringsmodeller for produsenter, med fokus på implementering av miljøvennlige metoder og nye digitale løsninger.
  4. Gjennomføre konseptet «alt på ett sted».
  5. Bruke nye sertifikater for å dokumentere miljømessige og sosiale virkningene av mat produksjon i landbruket.
  6. Fremme nye trinnvise bevilgningsmekanismer.

Dette gjør vi

Prosjektpartnerne samarbeider om å utforme aktiviteter som skal hjelpe teknologileverandørene til å utvikle tilpassede verktøy for små og mellomstore gårdsbruk. Vi skal studere hvordan disse verktøyene kan gi forbrukerne rimelige, sunne og mer bærekraftige matvarer frem i tid.

I tillegg skal vi se på hvordan en form for reverserende innovasjon kan utvikle teknologi med lavere kostnader hos småskalaprodusenter -som igjen vil kunne få ned kostnader også for de større aktørene.

I mat-systemet kan det oppstå et gap mellom de tre ulike kunnskaps-basene håndgripelig (1), vitenskapelig (2) og symbolsk (3). I matproduksjon og spesielt i landbruket er mye av kunnskapen håndgripelig erfaringsbasert og kan kalles «taus-kunnskap». Taus-kunnskap sitter i kroppen og er vanskelig å skrive ned.

Vitenskapsbasert kunnskap er i prosjektet godt representert gjennom FoU-leverandørene og den symbolske kunnskapen, som ofte kan være visuelle markedsførings tjenester, er representert gjennom de kreative konsulent partnerne.

Oversetting av disse tre formene for kunnskap kan skje gjennom teknologileverandørene som ofte befinner seg i midten.

Figur: Tre ulike kunnskaps-baser i mat-systemet skal samhandle i prosjektet der leverandørene av teknologi vil fungere som oversettere av ulike kunnskaper.

Nofima skal utforme metodologien og overvåke og måle hvordan dette utspiller seg i praksis. Vurderingsmetoden henter inspirasjon fra Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT). Intensjon og bruk skal måles på grunnlag av forventede resultater og forventet innsats, sosial påvirkning og tilrettelegging.

Nofima skal lede arbeidet med å kartlegge i hvilken grad gårdbrukerne tar i bruk nye teknologiske løsningene. Samarbeidet mellom teknologileverandører, matprodusenter, distributører, grossister og forbrukere vil kartlegges. Data skal samles inn fra teknologileverandører, bønder, distributører, grossister og forbrukere. Data fra intervjuer og spørreundersøkelser vil danner bakgrunnen for leveringene i prosjektet fra Nofima sin side.

Fakta om prosjektet

GUARDIANS er et fireårig prosjekt med 22 partnere fra ni europeiske land.

Prosjektet er finansiert med 5 millioner euro gjennom Horisont Europa og ledes av CTIC Technology i Spania.

Kart: På illustrasjonen ser du alle partnere og relevante interessenter, og hvilken rolle de har i prosjektet.

Partnere

Samarbeidspartnere med logoer

Pressemelding

Publikasjoner