For eldre kan underernæring være et alvorlig helseproblem. EAT4AGE vil forebygge underernæring og nedsatt muskelfunksjon ved å finne løsninger som kan redusere effekten av svekket fordøyelse, nedsatt oral prosessering, endret sensorisk oppfatning, redusert appetitt og andre aldersrelaterte problemer.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2021

Slutt

31. mar 2024

Finansiert av

EU - JPI

Samarbeid

Industripartnere: Nortura i Norge og Gat Foods (International Beer Breweries) i Israel. Forskningsinstitusjoner: Norges idrettshøgskole, INRAE i Frankrike, Technion i Israel, University of Leeds i Storbritannia, Teagasc Food Research Centre i Irland.

Europa er blant de verdensdelene som har høyest forventet levealder, og andelen eldre øker stadig. Utilstrekkelig inntak av næringsrik mat, spesielt proteiner, kan føre til underernæring, som igjen kan gi redusert livskvalitet, sykdomsutvikling og lavere forventet levealder.

I prosjektet vil vi utvikle smakfulle, næringsrike og lettfordøyelige måltider som vil bidra til å forebygge underernæring og tap av muskelmasse hos eldre. Spesifikt vil vi se på hvordan vi ved å velge egnede proteinkilder og prosesseringsmåter kan utvikle innovative, næringstette matvarer med høyere forbrukeraksept. Hvilken proteinkilde man velger, har mye å si både for matens fordøyelighet og for de eldres appetitt og metthetsfølelse.

Hovedtemaer

• Hvordan balansen mellom ernæring, livsstil og fysisk trening kan forebygge underernæring.

• Utvikling av innovative matvarer basert på ny forskning og kunnskap om fordøyelsessystemet, smak, biotilgjengelighet og opptak av makro- og mikronæringsstoffer hos eldre

EAT4AGE ledes av Nofima. Forskningspartnerne representerer fem ulike land. Dette transnasjonale og tverrfaglige forskningsprosjektet vil bidra til bedre forebygging av underernæring hos eldre.

Prosjektet vil gi ny kunnskap om fordøyelsessystemet hos eldre, som vil bli formidlet med INFOGEST-nettverket som diskusjonspartner og formidlingsplattform.

Slik jobber vi

EAT4AGE er delt inn i fire arbeidspakker (AP) hvor vi undersøker ulike temaer:

1 – Design av alderstilpassede matvarer (modellprodukter)

Utvikle innovative energi- og næringstette matvarer som øker appetitten og forbedrer biotilgjengeligheten av proteiner 

 • Utvikle prototyper av et utvalg alderstilpassede matvarer
 • Optimalisere oppskrifter og gjennomføre produksjon i pilotskala

AP-leder: Technion

2 – Forbrukeraksept og forventet metthet basert på produkttekstur og oral prosessering

Studere eldre voksnes aksept, munnfølelse og forventet appetitt/metthet av alderstilpassede modellprodukter

 • Utforme en verktøykasse for teksturtilpasning
 • Undersøke utviklede modellprodukters teksturegenskaper in vivo og in vitro
 • Undersøke hva spyttproduksjon i munnhulen, bolusegenskaper  og matens tribologiske egenskaper  har å si for munnfølelsen hos de eldre
 • Sammenligne alderstilpassede produkter med ikke-modifiserte versjoner når det gjelder aksept og forventet metthet

AP-leder: University of Leeds

3 – In vitro fordøyelighet og biotilgjengelighet av næringsstoffer i alderstilpassede matvarer

Studere in vitro fordøyelighet og biotilgjengelighet av næringsstoffer i ulike typer matmatriser i alderstilpassede modellprodukter

 • Vurdere effekt av oral prosessering på matens fordøyelighet
 • Identifisere matvarer som brytes lett ned i fordøyelseskanalen, og som gir optimal biotilgjengelighet av næringsstoffer
 • Utvikle en semidynamisk in vitro fordøyelsesmodell for eldre, i samarbeid med INFOGEST

AP-leder: INRAE

4 – Effekt av alderstilpassede modellprodukter på næringsopptak, anabol muskelrespons og appetitt

Studere næringsopptak (protein), anabol muskelrespons og appetitt hos eldre etter inntak av ulike alderstilpassede modellprodukter, sammenlignet med ikke-modifiserte versjoner

 • Undersøke anabol respons i skjelettmuskulatur
 • Bestemme postprandial aminoacidemi (økning av aminosyrer i blod)
 • Utforske endringer i subjektiv appetittfølelse og appetittregulerende hormoner

AP-leder: Norges idrettshøgskole

Teknologi og metoder

 • Innovative produkter
  • Bruk av ny teknologi for strukturering av makronæringsstoffer, innkapsling av bioaktive stoffer, spraytørking, høytrykkshomogenisering, ekstrudering og proteinhydrolyse. Oppskalering til kommersiell produksjon
  • Produkter som en integrert del av et sunt kosthold: kulturbaserte, men overførbare resultater
  • Verktøykasse for teksturtilpasning: tilpasning av partikkelstørrelse, reologi, tribologi ved hjelp av 3D-trykt tunge, måling av mukoadhesjon
 • Optimalisering av spiseopplevelse
  • Sensorisk beskrivelse (statisk og dynamisk) – med trenet sensorisk panel
  • Munnfølelse, aksept, forventet metthet – med eldre forbrukere
  • Tribologi, reologi, bolusegenskaper, spyttproduksjon – instrumentelt
 • Fordøyelse og biotilgjengelighet
  • Semi-dynamisk in vitro fordøyelsesmodell som simulerer fordøyelsen hos eldre
  • Nedbrytning og tilgjengelighet av næringsstoffer, med fokus på proteinfordøyelighet hos eldre.
 • Næringsopptak målt i en korttidsstudie med eldre

Nyhetsverdi og forventet utbytte

Innovative produkter som eldre vil velge aktivt, som er lettfordøyelige, og som vil forebygge underernæring og aldersrelatert muskeltap:

 • Produkter med akkurat de teksturegenskapene som skal til for å forbedre aksepten blant de eldre og redusere forventet metthet og metthetsfølelse
 • Avdekke sammenhengen mellom produktegenskaper, oral prosessering, sensorisk oppfatning, aksept og metthetsfølelse
 • Ny innsikt i fordøyelighet (hastighet og grad) og biotilgjengelighet av næringsstoffer
 • Anabole effekter hos eldre ved inntak av optimaliserte alderstilpassede produkter med høyt innhold av protein
 • Oppskalering til kommersiell produksjon og smarte matleveringssystemer

Partnere i prosjektet

EAT4AGE ledes av Nofima. De andre akademiske partnerne er INRAENorges idrettshøgskoleTechnionUniversity of Leeds, og Teagasc Food Research CentreNortura og GatFoods er industripartnere.

Publikasjoner