Sist oppdatert

Les på engelsk

Vi i Nofima studerer matnæringenes vilkår for å høste av naturens goder på bærekraftige og lønnsomme måter. 

Å beskytte økosystemet er forvaltningens viktigste oppgave. Samtidig skal den legge til rette for at samfunnet kan bruke kysten, havet og landområdene våre.  

Vi evaluerer effektene av offentlige virkemidler for å finne ut i hvilken grad målene nås. Vi gir også råd om hvordan myndighetene kan utvikle vilkårene for at matnæringene kan bli mer lønnsomme og konkurransedyktige.

Avdeling som jobber med forvaltning og rammevilkår

Relaterte temasider