Gå til hovedinnhold

Jeg jobber som Administrasjonskoordinator for avd. Ernæring og Fôrteknologi og Avl og Genetikk, men bistår også resten av Akva-divisjonen som sitter på Ås. Mine arbeidsoppgaver består i å bistå avdelingene med oppfølging av prosjekter, rapporter, reisebestillinger, tilrettelegging av møter, samlinger, seminarer, kurs og nasjonale og internasjonale konferanser, samt mange andre varierende forefallende oppgaver.