Jeg jobber som Prosjektkoordinator for avd. Ernæring og Fôrteknologi og Avl og Genetikk i divisjon Akvakultur, men bistår også resten av divisjonen ved behov.

Mine arbeidsoppgaver består av å bistå avdelingene med støtte og oppfølging av prosjekter og kvalitetssikring av rapporter. I tillegg arrangerer jeg en del konferanser, møter og samlinger. Her på Ås er jeg Verneombud i HMS-utvalget og er også aktiv innen Velferdskomiteen.

+47 988 79 932

+47 64 97 04 10

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi