Jeg jobber som Administrasjonskoordinator for avd. Ernæring og Fôrteknologi og Avl og Genetikk, men bistår også resten av Akva-divisjonen som sitter på Ås.

Mine arbeidsoppgaver består i å bistå avdelingene med oppfølging av prosjekter, rapporter, reisebestillinger, tilrettelegging av møter, samlinger, seminarer, kurs og nasjonale og internasjonale konferanser, samt mange andre varierende forefallende oppgaver.

+47 988 79 932

+47 64 97 04 10

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi