Jeg jobber som senioringeniør ved AkvaLab på Sunndalsøra. Arbeidshverdagen min består av prøveopparbeidelse og analyse av ulike prøver. Dette er både fiskefôr, råvarer, fiskeprøver (hel fisk og deler av fisk), gjødsel, blodprøver, samt vannprøver for å kontrollere vannkvalitet. Vi merker også utstyr og sender videre prøver som skal til andre lokaliteter.

I 2017 startet jeg som forskningstekniker og har jobbet i AkvaLab siden 2019. Jeg er utdannet Bioingeniør og har i tillegg en toårig Master i HMS fra NTNU.

+47 480 41 225

+47 71 40 01 50

E-post

Sunndalsøra

Akvalab