Jeg er seniorforsker i Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Her arbeider jeg med ulike temaer innen praktisk ernæring, slik som fôrformulering, råvareevaluering og proteinutnyttelse, hovedsakelig på laks. I de senere årene har jeg også vært involvert i prosjekter på ulike oljekilder i fôr og utnyttelse av marine omega-3 fettsyrer. Jeg er sivilingeniør i bioteknologi fra NTH (1990) med doktorgrad i akvakulturbiologi fra Universitetet i Tromsø (1997) og har vært i Nofima siden 2004.

+47 934 18 863

+47 71 40 01 06

E-post

Sunndalsøra

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin