Norsk klippfisk møter økt konkurranse fra mer foredlede produkter i det brasilianske markedet.
Norsk klippfisk møter økt konkurranse fra mer foredlede produkter i det brasilianske markedet. Foto: Finn-Arne Egeness/Nofima

Klippfiskmarkeder

 Markedsforskning  

For 2015/16 er fokuset på den fremtidige konkurransesituasjonen i viktige klippfiskmarkeder. De viktigste markedene for norsk klippfisk er Portugal, Brasil, Afrika (Angola & Kongo-landene) og Karibia.

Tidspunkt:1. januar 2014 – 31. desember 2016
Finansiering: Nærings- og fiskeridepartementet
Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym

Forskningsbasert kunnskap om konkurransesituasjonen til norsk klippfisk i disse markedene er viktig for at både norsk industri, deres organisasjoner og myndighetene skal kunne ta sine strategiske beslutninger på et best mulig grunnlag.

Nofima har fulgt det brasilianske markedet i en årrekke og har inngående kunnskap om markedet og markedsendringer der.

I år er fokuset på Portugal. Portugal er det største markedet for norsk klippfisk av torsk. Det er også det største markedet for norsk saltfisk av torsk som tørkes til klippfisk eller benyttes til å lage fryst, utvannede produkter som har tatt store markedsandeler i blant annet Brasil. Hele 26 % av all torsk som eksporteres fra Norge går til Portugal.

Et mål er å avdekke hvorvidt konkurransefortrinnene til de norske produsentene er i ferd med å utjevnes, og eventuelt hvorfor.

Nofima har en langsiktig satsning på kunnskap om klippfisknæringen, og utvikling i sentrale markeder.

Les mer om:

Relatert innhold