Vi fokuserer på den fremtidige konkurransesituasjonen i viktige klippfiskmarkeder: Portugal, Brasil, Afrika (Angola & Kongo-landene) og Karibia.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2016

Finansiert av

NFD - Nærings- og fiskeridepartementet

Prosjektleder(e):

Ingelinn Eskildsen Pleym

Forskningsbasert kunnskap om konkurransesituasjonen til norsk klippfisk i disse markedene er viktig for at både norsk industri, deres organisasjoner og myndighetene skal kunne ta sine strategiske beslutninger på et best mulig grunnlag.

Nofima har fulgt det brasilianske markedet i en årrekke og har inngående kunnskap om markedet og markedsendringer der.

I dette prosjektet er fokuset på Portugal. Portugal er det største markedet for norsk klippfisk av torsk. Det er også det største markedet for norsk saltfisk av torsk som tørkes til klippfisk eller benyttes til å lage fryst, utvannede produkter som har tatt store markedsandeler i blant annet Brasil. Hele 26 % av all torsk som eksporteres fra Norge går til Portugal.

Et mål er å avdekke hvorvidt konkurransefortrinnene til de norske produsentene er i ferd med å utjevnes, og eventuelt hvorfor.

Nofima har en langsiktig satsning på kunnskap om klippfisknæringen, og utvikling i sentrale markeder.

Publikasjoner

Forskningsområder

Markedsstudier