Målet med prosjektet er å skaffe kunnskap om muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. des 2013

Slutt

01. mai 2015

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Prosjektleder(e):

Ingelinn Eskildsen Pleym

Problemstilling

Prosjektet vil i første omgang identifisere og analysere markedsmulighetene for norsk klippfisk i Angola.

Det er flere årsaker til at norske klippfiskbedrifter ønsker å rette oppmerksomheten mot dette markedet. Angola pekes ut som det afrikanske markedet med størst potensial for norsk klippfisk. Landet skiller seg også fra mange andre klippfiskmarkeder ved at det etterspør klippfisk av både torsk, sei, lange og brosme.

Det eksisterer imidlertid svært lite systematisk kunnskap om Angola som sjømatmarked. En utfordring for eksportører av norsk klippfisk av torsk er at eksporten er konsentrert til et begrenset antall marked. Portugal og Brasil kjøper for eksempel 80 prosent av norsk klippfisk av torsk. Disse markedene blir enda viktigere dersom vi inkluderer norsk eksport av saltfisk av torsk, som er råstoff i den portugisiske klippfiskindustrien.

Hvis det portugisiske eller brasilianske markedet for klippfisk av torsk skulle falle bort eller svekkes, vil det skape store utfordringer for norsk klippfiskindustri. Ved å utvikle andre marked enn Brasil og Portugal vil etterspørselen etter norsk klippfisk av torsk kunne økes og markedsrisikoen reduseres fordi en blir mindre avhengig av enkelt marked.

Behovet for å utvikle nye marked for ulike torskeprodukter er enda viktigere nå som torskekvoten er rekordhøy (2013). Dette prosjektet vil frembringe forskningsbasert markedskunnskap som vil hjelpe norsk klippfiskindustri til å kunne utvikle mer målrettede strategier i Angola.

Prosjektet er forankret i rapporten “Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika” fra FHF-prosjektet Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika: Forprosjekt (FHF-900916), og innspill fra styringsgruppen.

Mål

Framskaffe næringsrelevant og forskningsbasert kunnskap om muligheter og utfordringer for norsk klippfisk i Angola.

Delmål

1. Å analysere konkurransesituasjonen for klippfisk av torsk og hvordan den økonomiske utviklingen vil kunne påvirke både distribusjonskanaler og etterspørsel.

2. Å analysere konkurransesituasjonen for klippfisk av sei og hvordan den økonomiske utviklingen vil kunne påvirke både distribusjonskanaler og etterspørsel.

3. Å kartlegge og analysere sentrale salgskanaler for klippfisk av torsk og sei, samt avdekke viktige kjøpskriterier.

4. Å anbefale relevante vekststrategier for klippfisk av torsk og sei i Angola. Kunnskap om disse problemstillingene er nødvendig for å anbefale relevante vekststrategier for norsk klippfisk av sei i Angola.

Publikasjoner