Arbeider som forsker i avdelingen for ernæring og fôrteknologi. Jobber mye med storskala-forskning innen ernæring og produksjonsbiologi for laks og ørret. Innehar det forskningsfaglige ansvaret for Nofima sine FoU-tillatelser som er fordelt på tre geografiske områder; Nord-, Midt- og Sør-Norge. Liker å jobbe med relevante problemstilling som næringen står ovenfor, og prøver derfor å jobbe både anvendt og grunnleggende. Falig opptatt av dynamiske fôrregimer for laks og ørret, samt optimalisering av post-smolt produksjon på land og i sjø. I min doktorgrad jobbet jeg med effekten av protein-til-fett forholdet i fôret til laks på paramtere som vekst, fôrutnyttelse, helse og kvalitet. Har tidligere jobbet som driftsbiolog i Lerøy Midt. Jeg har en PhD innen ernæring og mastergrad innen akvakultur/havbruk fra NMBU.

+47 979 52 768

+47 64 97 05 34

E-post

Ås

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin