Jeg har en tverrfaglig bakgrunn innen økonomi og forvaltning av fiskeri og havbruk. Jobber primært med problemstillinger relatert til bærekraftig utvikling av Norsk oppdrettsnæring. Mitt fokus har vært på praktisk anvendelse av økonomiske teorier og metoder for å skaffe nyttig kunnskap til næringsaktører, forvaltning og samfunnet for øvrig.

+47 77 62 90 72

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin