Bærekraftportal for norsk havbruk

 Næringsøkonomi  

Indikatorer på hvordan havbruksnæringen påvirker miljø, økonomi og samfunn er utviklet og gjort tilgjengelig i en nettportal.

Tidspunkt:15. mai 2016 – 31. desember 2021
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Finansiør:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:SINTEF og BarentsWatch
Kontaktperson
Portrettbilde av Eirik Mikkelsen
Eirik Mikkelsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 35 362
Eirik.Mikkelsen@Nofima.no

Prosjektet har gjort fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Data kommer fra offentlige kilder og forskning og de fleste indikatorer oppdateres månedlig eller årlig.

Per juni 2020 dekker portalen mer enn 30 indikatorer innenfor 20 temaer, samtidig som det jobbes videre med nye temaer og indikatorer og andre forbedringer i portalen.

En tema-side om klimagassutslipp for oppdrettslaks levert med ulike transportmåter til forskjellige deler av verden ble lansert i juni 2020.

Portalen «Bærekraft i havbruk» ble lansert i desember 2018.

Forskere fra Nofima og SINTEF Ocean utviklet portalen med støtte fra Barentswatch og Bouvet. Innspill og kvalitetssikring har kommet fra andre forskere, miljøorganisasjoner og næringsaktører.

Arbeidet har vært finansiert av FHF – Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Gå til portalen

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker