Bærekraftportal for norsk havbruk

 Næringsøkonomi  

Fakta om havbruksnæringen, hva angår miljø, økonomi og sosiale ringvirkninger, er samlet og gjort tilgjengelig på en nettside. Vi jobber nå med å videreutvikle nettsiden.

Tidspunkt:15. mai 2016 – 31. desember 2021
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Finansiør:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:SINTEF og BarentsWatch
Kontaktperson
Portrettbilde av Eirik Mikkelsen
Eirik Mikkelsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 959 35 362
Eirik.Mikkelsen@Nofima.no

Målet med prosjektet er å gjøre fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Nettsiden er for alle som ønsker fakta om havbruksnæringen.

Arbeidet med nettsiden startet med et forprosjekt, etterfulgt av et hovedprosjekt. Fra 2019 jobber prosjektgruppen med å videreutvikle av nettsiden. Nettsiden «Bærekraft i havbruk» ble lansert 5. desember 2018.

Gå til portalen

Funn fra forprosjektet:

Havbruksnæringen ønsket å utvikle en tilstandsrapportering som gir en bredere og mer helhetlig forståelse av havbruksnæringens nasjonale bærekraftsutvikling og effekt på miljø og samfunn. I den forbindelse gjennomførte vi et forprosjekt der målet var å klargjøre rammer for en førstegenerasjons bærekraftportal. Denne portalen skulle inkludere miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Les rapporten

Funn fra hovedprosjektet:

Vi samlet inn data fra 20 temaer for både positive og negative påvirkninger fra havbruk, relevant for bærekraft. Disse presenteres i en nettportal («bærekraftportal»), hvor status og utvikling for temaene og indikatorene vises. Portalen gir ikke svar på om havbruksnæringen er bærekraftig eller ikke totalt sett, men gir tall som er relevante for å vurdere tilstand og utvikling for ulike temaer. For flere temaer og indikatorer blir tall og figurer automatisk oppdatert, mens for noen kommer oppdateringer med ujevne mellomrom. Alle tallene er basert på offentlig tilgjengelige data fra myndigheter eller forskning.

Les rapporten

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Filer og lenker