Gå til hovedinnhold

Indikatorer på hvordan havbruksnæringen påvirker miljø, økonomi og samfunn er utviklet og gjort tilgjengelig i en nettportal.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

15. mai 2016

Slutt

31. des 2021

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

SINTEF og BarentsWatch

Prosjektleder(e):

Eirik Mikkelsen

Andre deltakere:

Roy Robertsen

Prosjektet har gjort fakta om bærekraft i norsk havbruk lett tilgjengelig. Data kommer fra offentlige kilder og forskning og de fleste indikatorer oppdateres månedlig eller årlig.

Per juni 2020 dekket portalen mer enn 30 indikatorer innenfor 20 temaer, samtidig som det jobbes videre med nye temaer og indikatorer og andre forbedringer i portalen.

Portalen «Bærekraft i havbruk» ble lansert i desember 2018.

Forskere fra Nofima og SINTEF Ocean utviklet portalen med støtte fra Barentswatch og Bouvet. Innspill og kvalitetssikring har kommet fra andre forskere, miljøorganisasjoner og næringsaktører.

bærekraftportal i havbruk

Bærekraftportal.no

Finn oppdaterte tall på mer enn 30 bærekraft-indikatorer fra offentlige kilder og forskning.

Gå til portalen

Publikasjoner