Bærekraftindikatorer i norsk havbruk

 Næringsøkonomi  

Alle tilgjengelige fakta om havbruksnæringen, hva angår miljø, økonomi og sosiale ringvirkninger, skal samles og gjøres tilgjengelig i en nettportal som skal presentere næringens bærekraft.

Tidspunkt:15. mai 2016 – 30. september 2018
Finansiering:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Oppdragsgiver:Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Samarbeid:SINTEF og BarentsWatch
Kontaktperson
Portrettbilde av Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 472 60 878
kine.karlsen@nofima.no

Portalen «Bærekraft i havbruk» ble lansert 5. desember 2018.

Besøk portalen ved å klikke på denne lenka.

Bakgrunn

Det er både gjennom eksisterende reguleringer og føringer for utvikling av næringen forutsatt at havbruksnæringen skal være bærekraftig før videre vekst tillates (Meld. St. 16 (2014–2015)).

Bærekraft skal i henhold til internasjonale og nasjonale føringer baseres på tre pilarer: Økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. For å vurdere om en næring utvikler seg bærekraftig er det nødvendig å overvåke utviklingen i indikatorer for både miljømessig-, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også vesentlig å kunne synliggjøre hvordan havbruksnæringens bærekraft utvikler seg over tid, og det har derfor vært lansert ønsker fra næringen om å utvikle et årlig bærekraftbarometer, også kalt tilstandsbeskrivelse.

I FHF prosjekt “Bærekraftbarometer for norsk havbruksnæring: Forprosjekt” (FHF-901139) og tilhørende Nofima-rapport 13/2016, fremkommer det at bærekraft relatert til havbruksnæringen i stor grad retter oppmerksomhet mot miljømessig bærekraft, men et bærekraftbarometer for laksenæringen bør også vektlegge andre dimensjoner av bærekraft.

Med bakgrunn i ovennevnte, samt i funn og prosesser i og i tilknytning til forprosjektet har Nofima AS og SINTEF Fiskeri og havbruk AS fått i oppdrag fra FHF å utarbeide et prosjekt med forslag for utvikling, etablering og drift av et bærekraftbarometer for norsk lakseoppdrettsnæring.

Nyhetsbrev

Med jevne mellomrom sender vi ut nyhetsbrev om prosjektet.

Meld deg på nedenfor dersom du ønsker å motta nyhetsbrevene på epost fremover.

Resultatmål

Å utvikle et bærekraftbarometer for lakseoppdrett, som inkluderer miljømessig, økonomisk og sosial bærekraft.

Delmål
• Å videreutvikle og ferdigstille kravspesifikasjon.
• Å velge hvilke kriterier og indikatorer som skal brukes.
• Å etablere plattform for opprettelse, drift og utvikling av barometeret.
• Å innføre og presentere et bærekraftbarometer.
• Å foreta en evaluering av barometeret.
• Å avgjøre behov for justeringer for videre drift av barometeret.

Forventet nytteverdi

Forventet nytteverdi av et bærekraftbarometer er å:
• Gi helhetlig kunnskap om hvordan havbruksnæringen påvirker miljø og samfunn.
• Gi balansert kunnskap og vekting av havbruksnæringens samfunnsmessige og økonomiske effekter i politikkutforming, forvaltning (for eksempel vekstvilkår, regelverksutforming og -praktisering og arealtilgang).
• Synliggjøre utviklingstrekk og gi et tidlig varsel om tendenser og eventuelt gi grunnlag for å framskrive utvikling.
• Gi et godt grunnlag for å utarbeide helhetlige bærekraftrapporter, fastsettelse av bærekraftmål og eventuelle produksjonsjusteringer for å sikre en bærekraftig utvikling.
• Bidra til å finne gode løsninger på næringens bærekraftutfordringer og –muligheter.
• Styrke dialogen mellom næringen og samfunn, herunder beslutningstagere innen politikk og forvaltning.
• Gjøre næringen mer transparent.
• Gi grunnlag for bedre utviklingsrammer og forvaltningsregimer.

Gjennomføring

Oppdraget vil gjennomføres ved å ta utgangspunkt i mål om en helhetlig bærekraft, som inkluderer både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Følgende aktiviteter gjennomføres i prosjektet:

 • Videreutvikle og ferdigstille kravspesifikasjon.
 • Velge hvilke kriterier og indikatorer som skal brukes.
 • Etablere plattform for opprettelse, drift og utvikling av barometeret:
  • a. Valg av samarbeidspartnere.
  • b. Klargjøre verktøy for innhenting og lagring av grunnlagsdata.
  • c. Valg av presentasjons- og nettløsning.
  • d. Velge metode for bearbeiding av data.
  • e. Avklare utredningsbehov
 • Innføre og presentere bærekraftbarometeret:
  • a. Innhente og bearbeide data.
  • b. Innlegging av data for å få til en god innhenting og tilrettelegging av data.
  • c. Test av bærekraftbarometer og eventuelle justeringer.
  • d. Kommunikasjonsaktiviteter.
 • Midtveisevaluering.
 • Identifisere sentrale elementer for videre drift av bærekraftbarometeret:
  • a. Evaluere utvikling av bærekraftbarometeret.
  • b. Identifisere faglige utfordringer og eventuelle utviklings- og utredningsbehov.
  • c. Identifisere sentrale elementer for en utviklingsplan for videre drift og utvikling av bærekraftbarometeret.
Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Filer og lenker