Horisont Europa prosjektet MICROORC vil utvikle dynamisk holdbarhetsmerking og beskyttelsesteknologier for å hemme sykdomsfremkallende og kvalitetsforringende bakterier. Målet er å øke matkvaliteten og holdbarheten, og redusere matsvinnet.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

– I MICROORC skal vi utvikle løsninger som reduserer og forebygger matsvinn, og samtidig sikrer at maten er trygg. Teknologiene, verktøyene og retningslinjene vi utvikler vil være basert på overvåking, utnyttelse og målretting av mikroorganismer i prosessutstyr, mat og matemballasje, sier seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima. Hun leder prosjektet.  

Forsker for å kunne forutsi holdbarhet og bruke kun naturlige konserveringsmidler

I EU-prosjektet MIRCOORC vil forskere, matindustri og teknologibedrifter samarbeide for å øke matkvaliteten, forutsi og forlenge holdbarheten, redusere matsvinn og fremme bærekraftig matsystem.

De vil utvikle teknologi og verktøy på følgende fem områder: 

• Datomerking av mat som settes ut fra hvert partis spesifikke kvalitet og forbrukernes forventninger

• Smartmerking av gjenværende holdbarhet basert på lagringstemperatur og spisekvalitet

• Rask påvisning av bakterier som påvirker holdbarhet

• Naturlige konserveringsmidler for å erstatte syntetiske

• Mer resirkulerbar og mindre ressurskrevende emballering av mat.

Flere av prosjektdeltakerne dro direkte fra kick-off til Norsk Kylling for å få et innblikk i deres produksjon, og hvilke utfordringer man ønsker at prosjektet skal bidra til å løse. Foto: Ina A. Lian, Norsk Kylling

Kylling, laks og plantebaserte kjøtterstatninger

– Det er spesielt viktig å redusere kasting av matvarer med høy verdi, både med tanke på helse og økonomi. I Nofima vil vi jobbe tett med Norsk Kylling og Cermaq for å studere blant annet hvordan de ulike analysene og teknologiene kan bidra til lengre holdbarhet og mindre matsvinn, forteller Solveig Langsrud. 

Den tredje produktkategorien som forskerne vil se nærmere på et plantebaserte kjøtterstatninger.

Forskerne vil også undersøke hvordan forbrukerne oppfatter de nye teknologiene og dynamisk holdbarhetsmerking, samt se nærmere på de miljømessige effektene. Prosjektet vil også gi råd til myndighetene, om hvordan regelverket bør være for at vi skal kunne ta i bruk ny teknologi for å redusere matsvinn og øke mattryggheten.

Fakta om prosjektet

MICROORC er et tverrfaglig Horisont Europa-prosjekt med 18 partnere fra ni ulike land. Prosjektet ledes av Nofima og pågår fra november 2023 til oktober 2027.

Prosjektets fulle navn er Orchestrating Food System Microbiomes to Minimize Food Waste, finansiert av EUs Horisont Europe forsknings- og innovasjonsprogram under Grant Agreement N ° 101136248.

Prosjektets partnere er i tillegg til Nofima:

  • Norsk Kylling AS og Cermaq Norway AS (Norge)
  • Universidade Católica Portuguesa, Vizelpas Comercio de Artigos Plasticos Limitada, Primor Charcutaria Prima og Lusiaves (Portugal)
  • bioMérieux SA, Ifremer og CITPPM (Frankrike)
  • Universitetet i København og Chr. Hansen AS (Danmark)
  • RISE – Research Institutes of Sweden og Innoscentia AB (Sverige)
  • University of Veterinary Medicine Budapest (Ungarn)
  • Oulu University of Applied Sciences (Finland)
  • CiaoTech (Italia)
  • Noel Alimentaria SA (Spania)

Kontaktpersoner