Gå til hovedinnhold

Annette Fagerlund

Jeg jobber som forsker ved avdeling Trygg og holdbar mat, innenfor fagområdet molekylær mikrobiologi. Jeg har kompetanse innen anvendelse av molekylærbiologiske metoder og bioinformatikk, og i forståelse av bakteriell biofilmdannelse.…

Hanne Larsen

Jeg er seniorforsker ved Nofima og jobber med emballering av mat. Hovedfokuset i min forskning er effekt av emballasje­materialenes lys- og gassgjennomgang på ulike matvarers kvalitet og holdbarhet, - med…

Anlaug Ådland Hansen

Mitt fagfelt er knytta til emballering og korleis det påverkar produktkvaliteten (f.eks sjømat, kjøttprodukt); ulike pakkegassar/modifisert atmosfære, aktiv emballering (t.d. CO2-emitter), emballasjemateriale og emballeringsteknologiar, og effekt på bakterievekst (tradisjonelle dyrking)…

Birgitte Moen

Jeg er forsker ved avdeling Trygg og Holdbar mat, hvor jeg har vært ansatt som forsker siden 2005. Mitt fagområde er mikrobiell molekylærbiologi. Jeg jobber hovedsakelig med mikrobiotaanalyser i mat,…

Merete Rusås Jensen

Jeg jobber som senioringeniør på avdeling for Trygg og holdbar mat i Nofima og har jobbet her siden 2008. Jeg jobber hovedsakelig med mikrobiologiske - og molekylærbiologiske metoder, deriblant Next-generation…

Anette Wold Åsli

Jeg holder til i avdeling for Trygg og holdbar mat, Ås, hvor jeg er ansatt som senioringeniør innenfor fagfeltet mikrobiologi, både bakterier og sopp. Metodene jeg bruker er tradisjonelle mikrobiologiske…