Gå til hovedinnhold

Charlotte Kummen

Som senioringeniør på avdeling Trygg og holdbar mat jobber jeg med mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder. Jeg jobber med kvantifisering og karakteriesering av mikroorganismer, ofte knyttet til emballering- og lagringsforsøk. Jeg…

Jawad Sarfraz

With the background in Physical Chemistry, my core competence is within the development and characterization of functional materials and surfaces. My research interest includes printed functionality and development of functional…

Magnhild Seim Grøvlen

Jeg er senioringeniør på avdelingen Trygg og holdbar mat, og jobber med emballering av mat. Emballasje er viktig for holdbarheten til maten, samtidig som det er stort forkus på å…