Jeg jobber på vaskelabben på Ås med rengjøring av diverse labutstyr og autoklavering.

Jeg har også ansvar for bestilling av labrekvisita samt kjemikalier for labbene i Ås , Akva og lab i Tromsø. Jeg har jobbet i Nofima siden august 2015.

+47 481 79 008

+47 64 97 03 99

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat