Jeg er ansvarlig for vaskelabben på Ås. Jobben består i vask og sterilisering av laboratorieutstyr og autoklavering. I tillegg lager jeg medier og agarskåler for mikrobiologisk lab, og tar renholdsprøver for alle produksjonshallene på Ås.

Jeg er utdannet produksjonsgartner.

+47 977 42 942

+47 64 97 01 67

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat