Publisert 2022

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-731-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sone, Izumi; Rode, Tone Mari; Skuland, Aase Vorre; Iversen, Stian Gjerstad

Serier : Nofima rapportserie 29/2022

År : 2022

Forskningsområder

Bioprosessering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hydrolysat forbehandlet med US og HPP viste generelt høyere oljebindende egenskaper og skumkapasitet og kan også ha høyere emulgeringsevne og løselighet over pH, selv om effekten på de to sistnevnte i stor grad kan avhenge av råmateriale og driftsforhold. Av de undersøkte forbehandlingene ser US 68 kHz, 500W, 30 min ut til å ha indusert mest omfattende modifikasjon av proteinstrukturer gjennom forstyrrelse av ulike intermolekylære bindinger i kyllingrester, noe som kan forklare de betydelig forbedrede teknofunksjonelle egenskapene i det resulterende hydrolysatet . I tillegg til de teknofunksjonelle egenskapene, forbedret forbehandling med HPP 200 MPa, 15 minutter de antioksidative egenskapene til hydrolysatet. For lakserester HPP 200 MPa, 15 min og US-forbehandling med effekt 500W genererte hydrolysat med høyere skum- og oljebindingsevne, mens høy trykkintensitet (>200 MPa) viste negative effekter på emulgeringsevnen til hydrolysatet. Bortsett fra de antioksidative og teknofunksjonelle egenskapene våre viste ikke resultatene våre fullt ut potensialet til HPP og US-forbehandling mot høyere proteinutbytte (bortsett fra signifikant, men liten effektstørrelse med US 68/170 kHz, 500W).

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen