Bærekraftige emballasjeløsninger, kvalitetsforbedringer og økt holdbarhet på fiskeprodukter skal bidra til mindre matsvinn i butikk og hjemme hos folk.

Sist oppdatert

Publisert

Les på engelsk

I dag er det den internasjonale dagen mot matsvinn. Her er et eksempel på hvordan Nofima jobber sammen med industrien for å redusere matsvinnet.

Matsvinnet i fiskeindustrien er lavt, men forbrukerne oppgir å kaste nesten 9 % av de ferske fiskerettene de kjøper, ifølge rapporten Matsvinn i Norge. Blant tiltakene industrien gjør mener forbrukerne at å øke matens holdbarhet er det viktigste for å redusere matsvinnet hjemme hos dem.

Det nye produktkonseptet til fiskerindustribedriften Gunnar Klo AS baserer seg på bærekraftige emballeringssystemer, kvalitetsforbedring og økt holdbarhet. Nofima og Gunnar Klo AS samarbeider for å utvikle gode løsninger, og klimaeffektene av tiltakene måles av Norsus.

– Å sikre kvalitet og holdbarhet til produkter er viktig for å forhindre matsvinn senere i verdikjeden. Dette er sentralt i prosjektet, der vi samtidig ser på forbedrede emballeringssystemer for økt bærekraft uten at dette går på bekostning av holdbarheten til fiskeproduktene, forteller forsker Anlaug Ådland Hansen i Nofima.

Nominert til Matprisen 2021

Forrige uke ble det kjent at Gunnar Klo AS er blant de nominerte produsentene til Matprisen 2021. Aktivt samarbeid med forskningsmiljøer trekkes frem som en begrunnelse for nominasjonen.

Prisen er en hyllest til bønder, produsenter, kokker og formidlere som tenker bærekraft og miljø når de jobber med mat. Nå er Gunnar Klo AS en av tre produsenter som er nominert.

– Vi er svært opptatt av lokal verdiskaping. For oss er bærekraft en forutsetning for fremtidig drift. Vi må stadig strekke oss mot nye bærekraftsmål og dette prosjektet vil ta oss et steg videre. Bærekraftig emballering, holdbarhet, kvalitet og redusert matsvinn er nøkkelord i denne sammenhengen, sier daglig leder Arne Karlsen i Gunnar Klo AS.

Bransjeavtalen mot matsvinn

– Forskning for å redusere matsvinn er sentralt i Nofima. Bedre utnyttelse av alt råstoff, økt holdbarhet og optimale emballeringssystemer er viktige forskningsområder for oss, og vi er en aktiv forskningspartner overfor Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn, sier Anlaug Ådland Hansen.

Over 100 norske bedrifter har undertegnet tilslutningsavtale til denne bransjeavtalen, blant dem er Gunnar Klo AS.

Fakta om forskningen

Forskningen gjennomføres i prosjektet SupremeFilet, som startet opp i januar 2021 og pågår til desember 2023. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Kontaktperson