Gå til hovedinnhold

Som senioringeniør på avdeling Trygg og holdbar mat jobber jeg med mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder.

Jeg jobber med kvantifisering og karakteriesering av mikroorganismer, ofte knyttet til emballering- og lagringsforsøk. Jeg benytter tradisjonelle mikrobiologiske metoder, samt MALDI-TOF, Sanger-sekvensering og MiSeq.

Jeg har en master i bioteknologi fra NTNU i Trondheim (2018).