Som senioringeniør på avdeling Trygg og holdbar mat jobber jeg med mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder.

Jeg jobber med kvantifisering og karakteriesering av mikroorganismer, ofte knyttet til emballering- og lagringsforsøk. Jeg benytter tradisjonelle mikrobiologiske metoder, samt MALDI-TOF, Sanger-sekvensering og MiSeq.

Jeg har en master i bioteknologi fra NTNU i Trondheim (2018).

+47 400 13 641

+47 64 97 04 26

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin