EU har bevilget ni millioner euro til forskningsprosjektet SeaMark som Nofima deltar i. Forskningen skal bidra til at tang- og tareproduksjon blir en viktig industri i Europa.

Sist oppdatert

Publisert

Oda Bjørnsborg  

Les på engelsk

Verdifull ressurs

Makroalger er en verdifull og underutnyttet ressurs som har stort potensial for å kunne anvendes i en rekke markeder. Makroalger kan brukes til alt fra mat til medisin og sminke.

Makroalger er en naturlig ressurs som kan bidra til å redusere klimagassutslipp.

Den europeiske makroalgeindustrien er fortsatt i startgropen, og må oppnå betydelig vekst for å kunne bli kommersielt levedyktig.
SeaMark-prosjektet vil benytte seg av nye banebrytende genteknologier for selektiv avl av makroalger for å øke mengden tare som produseres.

Innovative tang- og tareprodukter

SeaMark skal komme opp med tolv innovative tang- og tareprodukter. Prosjektet skal også utvikle nye måter å behandle makroalger på gjennom fermentering og biotransformasjon .

Dette skal forskerne gjøre gjennom å oppskalere dyrking og høsting av tang og tare både i sjø og i landbaserte anlegg.

Nofimas rolle

SeaMark er Nofimas første prosjekt som er finansiert av EUs store forskningssatsing Horisont Europa. Nofima er ansvarlig for å utvikle kunnskap om markedsstrategier for makroalgeproduktene.

Forskerne fra Nofima skal også bidra til dyrking, høsting og forbehandling av makroalgene. I tillegg skal de vurdere de samfunnsøkonomiske og teknologisk-økonomiske aspektene av produksjonen.

Prosjektet SeaMark skal i tillegg undersøke helsefremmende effekter av fermenterte makroalger og finne felles utvinning av råvarer og spesialingredienser.

Mer info om prosjektet

Kontaktperson