Jeg har vært forsker og prosjektleder ved Nofima, avdeling for prosessteknologi, siden 2009. Jeg tok min doktorgrad i mikrobiologi i 2007 ved Universitetet i Bergen. Deretter jobbet jeg to år som postdoktor ved Universitetet i Stavanger, Senter for Organelleforskning. Jeg har spesialkompetanse innen generell mikrobiologi, molekylær mikrobiologi, og mattrygghet og hygiene. Jeg har også koordinert og deltatt som arbeidspakke-leder i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter som spenner fra bærekraftig produksjon av vegetabilsk mat, utvikling av nye industrielle matprosesseringsteknologier, ‘Design for Cleaning’, validering av nye rengjøringssystemer for matprosessering, utvikling av molekylære metoder for påvisning av patogene mikroorganismer, osv. Jeg har publisert over 30 artikler i internasjonale fagfellevurderte tidsskrifter som har fått over 1600 siteringer, og bidratt til over 40 internasjonale fagfellevurderte konferansepublikasjoner.

+47 913 12 335

+47 51 84 46 80

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin