Jeg er konstituert forskningssjef for avdeling Produksjonsbiologi i Divisjon Akvakultur. Mitt arbeidssted er på Sunndalsøra.

Jeg har vært ansatt i Akvaforsk / Nofima siden 2001 og har en Dr.scient fra NTNU innenfor atferdsøkologi og økotoksikologi.

Jeg har gjennomgått flere eksterne og interne lederutviklingskurs, og har erfaring innen styreverv.

Som seniorforsker har jeg ledet store norske og internasjonale prosjekter der de siste var SFI`et CtrlAQUA (2015 – 2023), og EU prosjektet FutureEUAqua (2018 – 2023).
Som seniorforsker var mine hovedarbeidsområder velferd, velferdsindikatorer og stress; i hovedsak hos laks, men også hos rensefiskartene berggylt og rognkjeks.

Jeg har hatt en spesiell interesse for velferd ved ulike håndteringsprosedyrer (trenging og pumping) av fisk, og ulike produksjonssystemer på land og i sjø.

Min forskning har vært anvendt og i samarbeid med industri, og fokus på forskningen har vært å sikre at velferden er tatt vare på ved bruk av ulik type oppdrettsteknologi.

+47 991 60 039

+47 71 40 01 39

E-post

Sunndalsøra

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin