Gå til hovedinnhold

Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Produksjonsbiologi”. Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer og stress; hos laks og rensefisk. Jeg arbeider også med økologisk akvakultur og koordinerte EP prosjektet OrAqua. Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold. Jeg har interessert meg for håndteringsprosedyrer som trenging og pumping, og optimaliserte driftsprosedyrer som bevarer fiskevelferden og kvalitet i forskning. Jeg har ledet store norske og internasjonale prosjekter og har siden 1. oktober 2017 ledet SFI`et CtrlAQUA.
I am based in Sunndalsøra and in the research group «Production biology». My interests in research are welfare, welfare indicators and stress, both in salmon and cleaner fish. I also work with organic aquaculture and coordinated the EU project OrAqua. Regarding welfare, most work is about defining good welfare indicators in commercial production and how to measure stress in suboptimal production situations. I am interested in handling procedures such as crowding and pumping, and optimizing husbandry practices to maintain welfare and ensuring research quality. I have coordinated large Norwegian and international projects, and since 1st October 2017 I have coordinated CtrlAQUA (center for research based innovation)