Jeg har arbeidssted på Sunndalsøra og er ansatt i gruppa ”Produksjonsbiologi”.

Mine hovedarbeidsområder omhandler velferd, velferdsindikatorer og stress; hos laks og rensefisk. Jeg arbeider også med økologisk akvakultur og koordinerte EP prosjektet OrAqua.

Innenfor velferd handler mye av arbeidet om gode velferdsindikatorer i produksjonsskala og hvilke indikatorer som best egner seg for å påvise og måle stress grunnet suboptimale oppdrettsforhold.

Jeg har interessert meg for håndteringsprosedyrer som trenging og pumping, og optimaliserte driftsprosedyrer som bevarer fiskevelferden og kvalitet i forskning.

Jeg har ledet store norske og internasjonale prosjekter og har siden 1. oktober 2017 ledet SFI`et CtrlAQUA.

+47 991 60 039

+47 71 40 01 39

E-post

Sunndalsøra

Produksjonsbiologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin