Jeg er seniorforsker i bistilling ved avdeling for Sjømatindustri, med særlig fokus på levendelagring av villfanget torsk og fangstbasert akvakultur.

Jeg har kompetanse fra produksjonsbiologi innen havbruk/akvakultur, med forskningserfaring fra hvordan produksjonsmiljø og fiskens egen status påvirker produktiviteten i oppdrett.

Sameksistens mellom oppdrettsnæringen og omgivelsene, særlig villfisk og fiskeri inkludert effekter på villfiskens adferd, vekst og kvalitet, er et annet område jeg har arbeidet lenge med.

Jeg er professor i havbruk ved Norges Arktiske universitet, Universitetet i Tromsø, med særlig ansvar for undervisning i fiskeernæring.

Etter videregående utdanning innen akvakultur studerte jeg havbruk ved UiT, med hovedfag i havbruk (Cand. Scient. 1995) og en doktorgrad (Dr. scient. 2001) fra UiT hvor jeg studerte betydning av måltidsstørrelse og sammensetting på fôrinntak og tilvekst hos fisk.

+47 77 62 92 28

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin