Som Direktør for forretningsutvikling jobber jeg med innovasjon og selskapsutvikling.

Målet er at våre forskningsresultater kommer til anvendelse i samfunnet og tas i bruk av industrien i form av bedre tjenester, produkter eller prosesser.

Videre har avdeling for forretningsutvikling ansvar for avtalehåndtering og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR), et arbeid som er viktig for å skape forutsigbare rammer i møte med våre partnere.

Jeg er tilknyttet Nofimas ledergruppe, noe som innebærer strategisk arbeid og posisjonering av Nofima.

Min bakgrunn har jeg fra Norges Sjømatråd, Norinnova og KPMG – hvor jeg har jobbet som markedssjef, inkubatorleder og konsulent.

+47 900 44 179

+47 77 62 90 12

E-post

Tromsø

Forretningsutvikling