Jeg er divisjonsdirektør for divisjon Mat i Nofima AS. Jeg er utdannet ernæringsfysiolog fra universitetet i Oslo, og har hovedfag og doktorgrad innen fiskeernæring. Tidligere har jeg jobbet som forsker og forskningsleder i Akvaforsk, vært instituttleder på Norges veterinærhøgskole, konstituert administrerende i Akvaforsk, adm.dir i Nofima Marin AS samt direktør for forretningsområdet Nofima Marin. Jeg har også vært adm.dir for Nofima Mat AS og direktør for forretningsområdet Nofima Mat.

+47 413 22 200

+47 64 97 03 50

E-post

Ås

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin