Jeg er leder for Sjømatdivisjonen i Nofima. Sjømatdivisjonen har ansvar for forskning og innovasjon som bidrar til bærekraftig matproduksjon og god forvaltning av ressurser fra havet.

Divisjonens forskning dekker store deler av matsystemet rundt sjømat – fra fangst/slakt og til maten er klargjort til forbruker. Divisjonen har moderne og relevant infrastruktur for å løse kunnskapsoppdrag for sjømatnæringen, og dekker fagområdene sjømatindustri, prosessteknologi, marin bioteknologi, næringsøkonomi og markedsforskning.

Jeg er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Min arbeidserfaring fra tidligere er fra PwC Consulting, hvor jeg i all hovedsak jobbet med sjømatbedrifter og sjømatrelaterte prosjekter i perioden fra 2006 – 2017. Fra sjømatselskapet Norwegian Fish Company hvor jeg jobbet fra 2017 – 2020 og fra Ålesundfisk fra 2020 – 2022.

+47 952 61 478

+47 77 62 91 39

E-post

Tromsø

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin